دانلود جزوه نکته ها و سوال های خط به خط فصل دوم زیست شناسی دهم با جواب

دانلود جزوه نکته ها و سوال های خط به خط فصل دوم زیست شناسی دهم با جواب

گوارش و جذب مواد


پرسش و پاسخ

فصل ۲

گوارش و جذب غذا

هدف تثبیت فرایند یادگیری و آموزش


  1. غذا در گذر از دستگاه گوارش چه تغییری می کند؟

به شکلی در می آید که می تواند مواد و انرژی لازم برای سالم ماندن، درست عمل کردن و رشد و نمو یاخته های بدن را فراهم کند.

 1. نقش غذا در بدن چیست؟

غذا مواد و انرژی لازم برای سالم ماندن، درست عمل کردن و رشد و نمو یاخته های بدن را فراهم کند.

 1. یکی از مسائل که سلامت افراد وجمعیت را به خطر می اندازد چیست؟

اضافه وزن وچاقی.

گفتار۱ ساختار و عملکرد لولۀ گوارشی

 1. با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

الف)بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید.

۱- حلق۲- مری ۳- معده ۴- کبد ۵- کیسۀ صفرا ۶- لوزالمعده ۷- رودۀ باریک ۸- رودۀ بزرگ ۹- راست روده ۱۰- مخرج

ب) لولۀ گوارش چیست؟

لولهٔ گوارش، لولهٔ پیوست های است که از دهان تا مخرج ادامه دارد. بخش های مختلف این لوله را ماهیچه های حلقوی به نام اسفنکتر (بنداره) از هم جدا می کنند.

 1. بنداره چیست و چه وظیفه ای دارد؟

در قسمت هایی از لوله گوارش ماهیچه های حلقوی به نام بنداره (اسفنکتر) وجود دارد. بنداره ها در تنظیم عبور مواد نقش دارند.

 1. بنداره های انتهایی لوله گوارش از چه نوع بافتی اند و چه نقشی دارند؟

در انتهای لولهٔ گوارش ، دوبنداره به ترتیب از نوع ماهیچهٔ صاف و مخطط وجود دارد که هنگام دفع باز می شوند.

 1. غده های برون ریز مرتبط با لوله گوارش را نام ببرید.

غده های بزاقی، پانکراس (لوزالمعده)،کبد و کیسهٔ صفرا با لولهٔ گوارش مرتبط اند و ترشحات خود را به درون آن می ریزند. این ترشحات در گوارش غذا نقش دارند.

....

 1. نقش حرکات روده باریک چیست؟

حرکت های رودهٔ باریک، علاوه برگوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول روده،آن را درسراسر مخاط روده می گستراند تا تماس آن با شیره های گوارشی و نیز یاخته های پوششی مخاط، افزایش یابد.

نکته: گوارش مکانیکی غذا در دهان شروع ودر معده و روده ادامه دارد.

 1. شیرۀ روده از کجا ترشح می شود و شامل چه موادی است؟

از رودۀ باریک ترشح می شود. شیرۀ روده شامل موسین، آب، یون های مختلف از جمله بیکر بنات و آنزیم است.

 1. صفرا بوسیلۀکدام اندام ساخته میشوند؟و شامل چه موادی هستند؟

کبد (جگر)، صفرا را می سازند. صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپیدِ لسیتین است.

 1. صفرا به کجا میریزد؟

به دوازدهه.

 1. نقش صفرا در گوارش غذا چیست؟

به گوارش چربی ها کمک می کند. همچنین بیکربنات صفرا به خنثی کردن حالت اسیدی کیموس معده کمک می کند.

نکته: صفرا با فاصلهٔ کمی بعد از ورود کیموس، به دوازدهه می ریزد.

 1. سنگ صفرا چگونه ایجاد می شود؟

گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول، در کیسه صفرا رسوب می کنند و سنگ کیسه صفرا ایجاد می شود.

نکته: لوزالمعده، آنزیم های لازم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می کند.

 1. غدهٔ لوزالمعده(پانکراس) در چه سمتی از دستگاه گوارش قرار دارد؟

غدهٔ لوزالمعده در زیر و موازی با معده قرار گرفته است.

 1. ترشحات پانکراس به چه بخشی از لوله گوارش می ریزند؟

به ابتدای دوازدهه

....

.....

با دستور دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز به غده های بزاقی می رسد و بزاق به شکل انعکاسی ترشح می شود.

 1. محرک های که باعث افزایش ترشح بزاق می شوند، نام ببرید.

دیدن غذا، بوی غذا و حتی فکر کردن به غذا.

 1. عامل بسته شدن نای و قطع تنفس در هنگام بلع غذا چیست؟

هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النّخاع، فعّالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد،مهار می کند. در نتیجه، نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه، متوقف می شود .

 1. مرکز تنظیم بلع (عمل گوارش)در کدام قسمت دستگاه عصبی قرار دارد؟

دربصل النخاع.

 1. بجز دستگاه عصبی خود مختار چه شکلی از اعصاب فعالیت لوله گوارش را تنظیم می کند؟

شبکه های یاخته های عصبی.

 1. نقش شبکه های یاخته های عصبی روده چیست؟

تحرک وترشح را در لولهٔ گوارش، تنظیم می کند.

 1. فعالیت و ارتباط شبکه های یاخته های عصبی روده ای و خود مختار به چه شکلی است؟

شبکه های عصبی روده ای می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعّالیت کنند. اما دستگاه عصبی خود مختار با آنها ارتباط دارد و بر عملکرد آنها تأثیر می گذارد.

نکته : شبکه های عصبی روده ای مستقل از دستگاه عصبی خود مختار عمل می کند.

نکته : اعصاب هم حس و پاد هم حس با شبکه های عصبی روده ای ارتباط دارند و بر عملکرد آن تأثیر می گذارند.

 1. هورمون های مترشحه از یاخته های معده و روده را نام ببرید. کاسترین و سکرتین.
 2. نقش هورمون های معده و روده چیست؟

این هورمون ها به خون می ریزند و همراه با دستگاه عصبی، فعّالیت های دستگاه گوارش را تنظیم می کنند.

 1. هورمون سکرتین از کجا ترشح میشود؟و چه نقشی دارد؟

این هورمون از دوازدهه و در پاسخ به ورود کیموس، به خون ترشح می شود و با اثر بر پانکراس موجب می شود ترشح بیکربنات افزایش یابد.

نکته: سکرتین نخستین هورمون کشف شده است. وبه معنی مادۀ ترشح شده است.

 1. گاسترین از کجا ترشح میشود ونقش آن چیست؟

گاسترین از بعضی یاخته های دیوارهٔ معده که در مجاورت پیلورقرار دارند ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود.

نکته: گاستر واژه ای یونانی به معنی معده است و گاسترین به معنای ماده ای است که معده آن را ترشح می کند.

وزن مناسب

 1. دلایل اضافه وزن و چاقی در جوامع امروزی چیست؟

از دلایل چاقی در جوامع امروزی، استفاده از غذا های پر انرژی )غذاهای پرچرب و شیرین(، عوامل روانی مانند غذا خوردن برای رهایی از تنش و شیوۀ زندگیِ کم تحرک است.

نکته: چاقی در برخی از افراد به ژن ها مربوط است.

 1. چاقی چه عوارضی ایجاد می کند؟

چاقی، سلامت فرد را به خطر می اندازد و احتمال ابتلا به بیماری هایی مانند دیابت نوع ۲، انواعی از سرطان، تنگ شدن سرخرگ ها، سکتۀ قلبی و مغزی را افزایش می دهد.

 1. یکی از دلایل لاغری چیست؟

افرادی که کمتر از نیاز غذا می خورند و در نتیجه، لاغر می شوند.

 1. افراد لاغر دچار چه مشکلاتی می شوند؟

به علّت کاهش دریافت مواد مغذی دچار مشکلاتی مانند کم خونی و کاهش استحکام استخوان ها می شوند.

 1. چه عواملی، درتمایل افراد به کاهش وزن نقش دارد؟

تبلیغات و فشار اجتماعی در تمایل افراد به کاهش وزن بیش از حد نقش دارد.

 1. غذای اضافی در بدن چه می شود؟

غذای اضافی (چربی، کربوهیدرات و پروتئین) در بدن به چربی تبدیل و دربافت چربی ذخیره می شود تا بعد برای تولید انرژی مصرف شود.

 1. برای تعیین وزن مناسب از چه رابطه ای استفاده می شود؟

از شاخص تودهٔ بدنی استفاده می کنند. این شاخص از رابطهٔ زیر محاسبه می شود.

 1. میزان شاخص توده بدنی فردی با وزن ۸۴ کیلو گرم و قد ۱۸۰ سانتیمتر چقدر است؟

طبق فرمول جرم به کیلو گرم تقسیم بر مجذور قد (به متر) مساوی با شاخص تودۀ بدنی پس : قدر ۱.۸ متر می شود ۱.۸ × ۱.۸ مساوی است با ۳.۲۴ و جرم برابر ۸۴ کیلو گرم که تقسیم بر ۳.۲۴ می شود ۲۵.۹۳ شاخص توده بدنی

۲۵.۹۳ = ۳.۲۴ ÷ ۸۴ → ۳.۲۴ = ۱.۸ ×۱.۸ متر۱.۸=۱۰۰÷(cm)180

 1. داشتن شاخص تودۀ بدنی کمتر از ۱۹ و بیشتر ۳۰ نشانۀ چیست؟

شاخص تودۀ بدنی کمتر از ۱۹ ، نشان دهندۀ کمبود وزن و بیشتر از ۳۰ به معنی چاقی است.

 1. وزن مناسب و اضافه وزن درچه محدوده ای از شاخص توده بدنی قرار دارند؟

این شاخص بین ۱۹ تا ۲۵ باشد، نشان دهندۀ وزن مناسب و بین ۲۵ تا ۳۰ به معنی داشتن وزن اضافه است.

 1. چرا برای تعیین وزن مناسب افراد کمتر از بیست سال نمی توان تنها از شاخص توده بدنی آنها استفاده کرد؟

چون این افراد در سن رشد قرار دارند.

 1. برای بررسی مناسب بودن وزن افراد کمتر از بیست سال چه عملی انجام میگیرد؟

برای بررسی مناسب بودن وزن این افراد،شاخص تودۀ بدنی آنها را با افراد هم سن و هم جنس، مقایسه می کنند.

 1. وزن هر فرد به چه عواملی بستگی دارد؟

وزن هر فرد به تراکم استخوان، بافت ماهیچه و چربی بدن او بستگی دارد.

گفتار۳ تنوع گوارش در جانداران

 1. در تک یاختگان مواد مغذی از چه طریقی جذب می شود؟

برخی تک یاختگان تمام مواد مغذی را از سطح یاخته، جذب می کنند.

نکته: محیط های جذب بعضی جانداران ساده میتواند آب دریا، دستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان باشند.

 1. جذب غذا در کرم کدو به چه صورتی است؟

کرم کدو نیز که فاقد دهان و دستگاه گوارش است، مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کند.

 1. واکوئل گوارشی چیست؟

کیسه ای درون یاخته ای است که مواد غذایی در آن به کمک آنزیم ها گوارش پیدا می کند.

 1. با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید.

 

الف) بخش های مشخص شده عبارت های درست بنویسید

۱۷۵. با توجه به شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

الف) در بخش های مشخص شده عبارت های مناسب بنویسید.

 

 1. گرفتن غذا در ملخ را شرح دهید.

ملخ، حشره ای گیاه خوار است و با استفاده از آرواره ها، مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل می کند. غذای خرد شده از طریق مری به چینه دان وارد می شود.

 1. چینه دان چه بخشی از دستگاه گوارش است و نقش آن را چیست؟

چینه دان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم می کند. آمیلاز های بزاق در چینه دان گوارش کربو هیدرات ها را ادامه می دهند.

 1. نقش بزاق ملخ در گوارش چیست؟

بزاق، غذا را برای عبور از دستگاه گوارش لغزنده می کند. آمیلاز بزاق، گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند.

 1. نقش پیش معده در ملخ چیست؟

دیوارهٔ پیش معده دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می کنند.

 1. نقش معدۀ و کیسه های معده درملخ چیست؟

معده و کیسه های معده، آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. و گوارش را کامل می کنند.

 1. جذب در کدام قسمت ملخ انجام می گیرد؟

جذب، در معده صورت می گیرد.

 1. نقش روده و راست روده در ملخ چیست؟

جذب آب و یو ن ها و دفع مدفوع.

 1. اهمیت چینه دان در پرندگان دانه خوار و کرم خاکی چیست؟

اولاً ذخیرۀ غذا و دوماً به جانور امکان می دهد تا با دفعاتِ کمترِ تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.

 1. جانورانی که سنگدان دارند نام ببرید.

پرندگان دانه خوار، ماهی خاویاری و کروکودیل،

 1. پرندگان دانه خوار، ماهی خاویاری و کروکودیل برای آسیاب و خردکردن غذا چه اندامی دارند؟

سنگدان

 1. طرز تشکیل سنگدان و ساختار بافتی آن را بنویسید؟

سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل شده است که ساختاری ماهیچه ای دارد .

 1. با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

الف) در بخش های مشخص شدۀ شکل عبارت های مناسب بنویسید.

 1. نقش شیردان در نشخوارکنندگان چیست؟

گوارش شیمیایی

نکته: در نشخوار کنندگان، وجود میکروب ها برای گوارش سلولز ضروری است

 1. چرا در نشخوارکنندگان، وجود میکروب ها برای گوارش سلولز ضروری است؟

سلولز مقدار زیادی انرژی دارد ولی اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم سلولاز برای گوارش آن هستند. میکروب ها با ترشح سلولاز (آنزیم تجزیه کنندۀ سلولز ) توانایی گوارش سلولز رابه نشخوارکنندگان داده است.

گوارش و جذب مواد

جواب فعالیت صفحه ۱۹

در مری، لایه بیرونی از بافت پیوندی سستی تشکیل شده است که آن را به بافت‌ها و اندام‌های اطراف آن، متصل می‌کند. به جای مری، در صورت تمایل می‌توانید بخشی از روده را مشاهده کنید.

جواب فعالیت صفحه ۲۲

در طراحی این آزمایش،  باید به این موضوع توجه کنند که آنزیم پپسین در دمای ˚ ۳۷ درجه بدن فعالیت می‌کند و در شرایط آزمایش باید دما ثابت نگه داشته شود. سفیده تخم‌مرغ باید پخته و ریز شود.

جواب فعالیت صفحه ۲۳

این آنزیم‌ها به شکل غیرفعال در لوزالمعده ترشح می‌شوند و بعد در روده فعال می‌شوند. البته لوزالمعده عامل غیرفعال‌کننده تریپسین هم دارد.

جواب فعالیت صفحه ۲۴

در حضور نشاسته لوگول به رنگ آبی درمی‌آید. در لوله‌ای که بزاق ریخته شده است، نشاسته به مولکول‌های ساده‌تر تبدیل می‌شود و در اثر لوگول تغییر رنگ دیده نمی‌شود.

جواب فعالیت صفحه ۳۲

در برگه آزمایش، این اعداد ثبت شده‌اند: تری‌گلیسرید کمتر از ۲۰۰  mg/dl / HDL بیش از ۶۰ mg/dl / LDL کمتر از ۱۳۰ mg/dl / LDL/HDL کمتر از ۳.

جواب فعالیت صفحه ۲۸

توجه و رعایت نکات زیر در پیشگیری از ابتلابه کبد چرب کمک خواهدکرد.

 • انتخاب سبک زندگی سالم.
 • مصرف نکردن مشروبات الکلی.
 • پیگیری یک برنامۀ تدریجی و مستمر کاهش وزن در صورت لزوم.
 • به حداقل رساندن مصرف شکر و کاهش مصرف غذا های سرخ کردنی.
 • رعایت رژیم غذایی متعادل سرشار از فیبر و دارای چربی های اشباع شده کمتر.
 • گنجاندن ورزش هایی مانند پیاده روی ، شنا و نرمش های کششی در برنامه روزانه(حداقل چهار روز در هفته).

جواب فعالیت صفحه ۳۲

 • گاز متان خروجی از معدۀ گاو یکی از بزرگترین منابع تولید گرما در جو کره زمین است.

 


با دنبال کردن دنباله منطقی سوالات برای هر موضوع، از مفاهیم پایه به پیشرفته تر، شما بیشتر از همیشه زیست شناسی رایاد خواهید گرفت. با ما باشید تا چگونگی ایجاد دانش خود را از زیست شناسی بصورت گام به گام، از طریق توالی هوشمند «پرسش و پاسخ» کشف کنید.

می توانید این بسته را در صورت تمایل از قسمت زیر خرید و دانلود کنید. اگر در دانلود فایل به راهنمایی احتیاج داشتید از راهنمای خرید اینترنتی استفاده کنید.

فایل های داخل بسته شامل درس سوال،جواب فعالیت ها و جزوه سوالات کامل فصل ، همراه با پاسخ آن ها است.

درس سوال:رایگان

حجم :۳M

فرمت:zip

۵۱,۰۰۰ ریال – خرید

برای آنکه بتوانید به راحتی به مطالب فصل ۲ دسترسی و آنها را مرور کنید، می توانید از اپلکیشن زیر استفاده کنید و دیگر لازم نیست جزوه را دانلود کنید. آنر را دانلود و در گوشی خود نصب کنید.مخصوص گوشی های اندروئید.

۸۷,۰۰۰ ریال – خرید

نمایش نمونه اپلیکیشن فصل۱ ، فصل ۲ هم به همین شکل است.

video


معلم زیست شناسی

۷ دیدگاه

 • سلام من برای دانلود به مشکل خوردم

  سروش پاسخ
  • سلام سروش
   لطفن به ایملتان sh****** مراجعه کنید.

   Genepo Admin پاسخ
 • سلام ببخشید من اصلا نمیتونم خرید کنم میخام سولات درس ۲ رو بخرم نمیشه میخام ایمیل نام و نام خانوادگیم رو بنویسم نمیشه لطفا کمک کنید با تشکر

  matin پاسخ
  • سلام matin
   به ایمیلتان ۵********* مراجعه کنید.

   Genepo Admin پاسخ
 • سلام خسته نباشید من ژن پودرس زیست دهم فصل ۱ هم ک خریدم برای دانلودش مشکل داشتم و الانم ک اپلیکیشن ژن پودرس زیست دهم فصل ۲ رو ک خریداری کردم فایلش رو ک دانلود میکنم نمیتونم بازش کنم و حالا ک میخوام برای بار دوم دانلود کن نمیتونم وارد لینک دانلود بشم چون ارور محدودیت دانلود بهم میده لطفا پیگیری کنید ممنون

  رضا پاسخ
  • سلام رضا
   لطفن به ایمیل ۴۵۳****** مراجعه کنید.

   Genepo Admin پاسخ
 • Pingback: دانلود جزوۀ سوالات فصل به فصل زیست شناسی دهم تجربی | genepo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *