دانلود جزوه نکته ها و سوال های خط به خط فصل پنجم زیست شناسی دهم با جواب

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد


پرسش و پاسخ

فصل۵

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

هدف تثبیت فرایند یادگیری و آموزش


 1. چرا در جانداران پرسلولی غلظت محیط اطراف یاخته ها با محیط درون آنها باید مشابه باشد؟

جواب؟ چون اگر فشار اسمزی مشابه نباشد ورود ویا خروج آب رخ داده و برای یاخته خطرناک می شود.

نکته. در جانداران پرسلولی غلظت مایع اطراف یاخته ها مشابه غلظت درون یاخته ها است. یعنی فشار اسمزی هر دو محیط یکسان است.

گفتار ۱ هم ایستایی و کلیه ها

 1. چرا میزان ادرار در هنگام ورزش کاهش می یابد؟

چون بدن شما در نتیجۀ عرق کردن، آب از دست می دهد و بنابراین مقدار ادرار را کاهش می دهد تا آب از دست رفته را جبران کند.

 1. مواردی که ادامۀ حیات یاخته ها را تهدید می کنند نام ببرید.

کمبود آب، اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاخته ها مثل کربن دی اکسید ومواد دفعی نیتروژن دار از جمله مواردی اند که ادامۀ حیات را تهدید می کنند.

 1. هم ایستایی(هموئوستازی) را تعریف کنید؟

مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی بدن انجام می شود هم ایستایی (هومئوستازی) می نامند.

 1. اگر وضعیت درونی بدن از تعادل خارج شود چه روی می دهد؟

بعضی از مواد، بیش از حدِ لازم یا کمتر از حدِ لازم به یاخته ها می رسند.وبسیاری از بیماری ها درنتیجهٔ برهم خوردن هم ایستایی پدید می ایند.

مثال: در دیابت شیرین، مقدار قند خون افزایش می یابد که عوارضی جدی چون بیماری قلبی، نابینایی و نارسایی کلیه را دربر دارد.

 1. عوارض ناشی از دیابت شیرین را بنویسید.

جواب :ایجاد بیماری قلبی،نابینایی و نارسایی کلیه.

 1. وظیفه کلیه ها در بدن چیست؟۴۸۶۸a8

کلیه ها در حفظ هم ایستایی بدن نقش اساسی دارند. حفظ تعادل آب، اسید باز، یو ن ها و نیز دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار، از جمله وظایف کلیه اند.

کلیه ها

...

 1. چرا آمونیاک برای دفع تبدیل به اوره می شود؟

جواب: آمونیاک بسیار سمی است و برای دفع نیاز به اب فراوان دارد در صورتی که سمیت اوره کمتر است و به آب فراوان نیاز ندارد.

 1. مواد نیتروژن دار ادرار را نام ببرید.

جواب: اوره،کراتینین و اوریک اسید.

نکته:کلیه ها اوره و مواد دفعی را از خون می گیرند.

 1. کراتینین چیست و چگونه تولید می شود؟

جواب: مادهٔ دفعی نیتروژ ندارِ، دیگری که با ادرار دفع می شود کرآتینین است که از کراتین فسفات تولید می شود.

 1. کراتین فسفات چیست؟

جواب: کراتین فسفات، مولکولی است که در ماهیچه ها به منظور تامین انرژی به کار می آید.

 1. کراتینین چگونه از کراتین فسفات بوجود می آید؟

جواب: در هنگام تامین انرزی در ماهیچه ها گروه فسفات کراتین فسفات به ADP منتقل شده و به ATP تبدیل می شود.در جریان تبدیل کراتینین پدید می آید.

 1. اوریک اسید طی چه واکنشی در بدن حاصل می شود؟

جواب: در نتیجه سوخت و ساز نوکلئیک اسید ها حاصل می شود.

 1. چرا اوریک اسید تمایل به رسوب کردن و تشکیل بلور دارد؟

چون اوریک اسید انحلال پذیری زیادی در آب ندارد؛ بنابراین تمایل آن به رسوب کردن وتشکیل بلور زیاد است.

 1. علت وعوارض بیماری نقرس را بنویسید؟

جواب: نقرس یکی از بیماری های مفصلی است که با دردناک شدن مفاصل و التهاب آنها همراه است.

 1. طرز تشکیل سنگ کلیه و بیماری نقرس را بیان کنید.

رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه ها باعث ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعث بیماری نقرس می شود.

...

 1. مکانیزم عمل لوله های مالپیکی برای دفع اوریک اسید در حشرات را بیان کنید؟

جواب: اوریک اسیدهمراه با آب به لوله های مالپیکی وارد می شود. محتوای لوله های مالپیگی به روده،تخلیه و با عبور مایعات در روده، آب و یون ها بازجذب می شوند. اوریک اسید از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود.

نکته :باز جذب مواد در حشرات از طریق روده انجام میگیرد.

 1. نوع دستکاه دفعی در ماهی های غضروفی چیست؟

جواب: ماهیان غضروفی (مثل کوسه ها و سفره ماهی ها) علاوه بر کلیه ها، دارای غدد راست روده ای هستند که محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند.

 1. علت اینکه آب میتواند از محیط پیرامون وارد بدن ماهی های ساکن آب شیرین شود چیست؟

جواب: در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود.

 1. سازگاری های ماهی های آب شیرین برای مقابله با فشار اسمزی را بیان کنید؟

جواب: ۱- معمولاً آب زیادی نمی نوشند.۲- بدن آنها با مادهٔ مخاطی ای پوشیده شده است که مانع ورود آب به بدن می شود. ۳- جذب نمک و یون ها با انتقال فعّال از آبشش هاست۴- . این ماهی ها حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می کنند.

نکته:بازو بسته شدن دهان در ماهی قرمزساکن آب شیرین تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبشش هاست. نه خوردن آب

نکته : در ماهی های ای شیرین جذب نمک ها و یون ها باانتقال فعال از طریق آب ششها انجام می گیرد.

نکته:ماهی های ساکن آب شیرین حجم زیادی ادرار رقیق دفع می کنند

 1. چرا در ماهی های دریایی بر خلاف ماهی های آب شیرین ، آب تمایل به خروج از بدن دارد؟

جواب:در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریاست .به همین خاطر آب تمایل به خروج از بدن دارد.

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

توضیح فعالیت صفحه ۸۲

تشریح کلیه گوسفند

در بیشتر کلیه ها که چربی های اطراف آن جدا شده است میزنای کنده شده و فقط سرخرگ از کلیه آویزان است. اگر چربی ها ی اطراف کلیه کنده نشده باشد با احتیاط آن ها را جدا کنید و در بین آنها میزنای ، سرخرگ و سیاهرگ کلیوی را تشخیص دهیدمطابق شکل کتاب

میزنای از بقیه ضخیم تر است و حالت توپری را از بیرون نشان می دهد و بافتهای تشکیل دهنده آن نرم هستند .

سرخرگ دیواره ضخیمی دارد که با فشار دادن آن دوباره به حالت اول برمی گردد.

سیاهرگ دیواره نازکترو روی هم افتاده ای دارند و درون آن گاهی خون دیده می شود .

بعد از برش طولی و تشخیص بخش قشری و مرکزی  ستون های کلیوی را مشاهده کنید در زیر آن ها رگ های بین هرمی در کنار هم قرار گرفته اند که از روی ضخامت دیواره می توان سرخرگ یا سیاهرگ بودن آن ها را تشخیص داد .این رگ ها به رگ های قوسی و سپس شعاعی متصل می شوند . با قرار دادن قیچی روی این رگ ها

و بریدن ستون های کلیوی هرم های کلیوی مشخص و قابل شمارش می شوند. تعداد هرم ها متفاوت و از ۱۲ تا ۱۸ عدد در دو قسمت  کلیه دیده می شوند .


با دنبال کردن دنباله منطقی سوالات برای هر موضوع، از مفاهیم پایه به پیشرفته تر، شما بیشتر از همیشه زیست شناسی رایاد خواهید گرفت. با ما باشید تا چگونگی ایجاد دانش خود را از زیست شناسی بصورت گام به گام، از طریق توالی هوشمند «پرسش و پاسخ» کشف کنید.

می توانید این بسته را در صورت تمایل از قسمت زیر خرید و دانلود کنید. اگر در دانلود فایل به راهنمایی احتیاج داشتید از راهنمای خرید اینترنتی استفاده کنید.

فایل های داخل بسته شامل درس سوال،جواب فعالیت ها و جزوه سوالات کامل فصل ، همراه با پاسخ آن ها است.

درس سوال:رایگان

حجم :۲M

فرمت:zip

۳۷,۰۰۰ ریال – خرید

معلم زیست شناسی

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *