نمونه سوال های امتحانی فصل ۵ علوم تجربی ۸ حس و حرکت با جواب

نمونه سوال های امتحانی فصل ۵ علوم تجربی ۸ حس و حرکت با جواب

ژن پو سعی می کند شما را خوشحال و به هر آنچه در جستجویش هستید دست یابید.

حس و حرکت

توجه کنید…

ابتدا فیلم تدریس جلسۀ درس را تماشا کنید، سپس درستان را مطالعه و حفظ کنید.برای آموختن فعالیت ها و فکر کنید ها از تب پاسخ به فعالیت ها، آنها را بررسی کنید. درادامه، از تب پرسش و پاسخ، پرسش های فصل را خوب حفظ و یاد بگیرید.با مرور و دوره کردن درس، سطح فراموشی را کاهش داده و طول زمان بخاطر سپردنتان راافزایش دهید.در انتها در آزمون آنلاین شرکت و آموخته های خود را برای مطالبی که یاد گرفتید، بسنجید. مطمئن باشید اگر با این روش پیش برید مدت زمان ماندگاری مطالب درسی در حافظه بیشتر خواهد بود.

هدف: کسب دانش و فن

پاسخ گفتگو کنیدها،آزمایش کنیدها،فکرکنیدها،فعالیت ها و آطلاعات جمع آوری کنیدها


پاسخ:

 • آیا دانش آموز نور را احساس می کنند؟نخیر
 • چراغ قوه را به پوست نزدیک تر کنید؛ آیا او نور را احساس می کند؟ نخیر
 • دانش آموز در فاصلهٔ نزدیک می فهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده است؛ چرا؟ وقتی چراغ قوه به بدن نزدیک می شود گرمای آن احساس می شود.
 • نتیجه: هر محرکی با اندام حسی خاص مثلاً نور توسط چشم، گرما توسط پوست یا صوت توسط گوش. احساس می شود.


پاسخ: سعی کنید حتماً شکل ساده ای از چشم را رسم و نامگذاری کنید ، برای یادگیری مهم است.برای مثال می توانید از شکل کلی زیر استفاده کنید.


پاسخ: سعی کنید حتماً شکل ساده ای از گوش را رسم و نامگذاری کنید ، برای یادگیری مهم است.برای مثال می توانید از شکل زیر استفاده کنید.


پاسخ:مثلاً با حس بوی گاز در خانه درب و پنجره ها را باز می کنیم و شیر گاز را می بندیم تا دچار خطر و آتش سوزی در خانه نشویم.و یا با احساس بوی نامطبوع از غذای مسموم از آنها دوری می کنیم.


پاسخ: مزه های اصلی شوری، شیرینی، ترشی و تلخی هستند که هرکدام گیرنده های خاص در سطح زبان و دیواره دهان دارند. این گیرنده ها در همه جا پخش اند ولی تراکم آنها در بعضی قسمت ها بیشتر است، مثلاً شیرینی در نوک زبان ،ترشی و شوری در کناره های زبان و تلخی در پشت زبان بهتر احساس می شوند. اطلاعات بیشتر: به جز مزه های اصلی مزه های دیگری مثل تندی، گسی و... نیز وجود دارند که این مزه ها گیرنده های اختصاصی ندارند، بعضی ph بزاق را تغییر میدهند و به آن حالت اسیدی غلیظ می دهند که باعث سوزش و درد دردهان می شود. بعضی دیگر مانند فلفل مزۀ تندی دارد که ماهیچه های دیوارۀ دهان را به حالت انقباض در میآورند. یا مزۀ گسی که با خروج آب از یاخته ها ایجاد می شوند.


پاسخ: وجود گیرنده های متفاوت در پوست به سالم ماندن بدن ما کمک می کند به این صورت که هریک از گیرنده ها با تحریک شدنشان پیامیرا به مراکز عصبی میفرستند تا از وجود خطر آگاه شویم.معمولاً مراکز عصبی مثل نخاع با پاسخ های انعکاسی، بدن را از خطر دور میکنند.


جواب : دانلود پرده نگار.


پاسخ: ۱- استخوانی که بدون تغییر نگه داشته شده بود. ۲- قطعه استخوانی که در سرکه(اسید) نگه داشته شده بود از بقیه نرم تر بود چون وقتی استخوانی را در اسید قرار میدهیم مواد معدنی آن در اسید حل شده و خارج میشود در نتیجه استخوان نرم میشود. ۳- استخوانی که روی شعله نگه داشته شده بود.چون وقتی استخوانی را روی شعله نگه میداریم مواد آلی آن میسوزد و حالت ترد و شکننده پیدا میکند. از این آزمایش نتیجه می گیریم که استخوان ، با داشتن مواد آلی و معدنی هم انعطاف دارد هم استحکام.


پاسخ: انواع مفصل: مفصل ثابت: مثل مفاصل بین استخوان های جمجمه مفصل متحرک با حرکت محدود در یک جهت: مثل آرنج متحرک با حرکت نامحدود و در همه جهات: مثل ران و نیم لگن متحرک با حرکت محدود در همه جهات: مثل مچ دست


پاسخ: انواع رباط: رباط ها را بر اساس محل قرار گرفتن آنها در بدن ، به دو دسته تقسیم میکنند: داخلی و خارجی رباط ها بر اساس شکل نیز نام گذاری میشوند؛ مانند رباط صلیبی که از رباط های موجود در مفصل زانو است.


پاسخ بال مرغ: قسمتی که به عنوان بال کبابی از آن استفاده می شود ساعد است که دو استخوان زند زیرین و زبرین دارد و در کنار آن، ماهیچه های مختلف قرار دارد. این ماهیچه هاباعث حرکت بالک و انگشتان (بخش کوچک در نوک بال که معمولاً آن را جدا میکنند)می شوند. استخوان های کف و انگشتان در پرندگان تحلیل رفته یا حذف شده اند و به تعداد کم وجود دارند. استخوان بازو در بال به شانه مفصل شده که در کنار آن دو ماهیچۀ بزرگ دو سر و سه سر قرار دارد، ماهیچۀ سه سر، بال را باز میکند و دو سر، بال را جمع میکند، با فشار دادن وکشیدن آنها و مشاهدۀ تاثیر آنها بر حرکت بال ، می توان آنها را شناسایی کرد. انجام دادن این حرکات، مثل باز و بسته شدن بال توسط این ماهیچه را امتحان کنید، بسیار جالب است.


تکمیل اطلاعات:

 1. گرفتگی ماهیچه ناشی از نرسیدن انرژی به ماهیچه است که در نتیجه بخش های انقباضی در ماهیچه در هم قفل میشوند. نرسیدن انرژی به ماهیچه ممکن است در اثر کمبود اکسیژن کمبود کلسیم یا موارد دیگر اتفاق بیفتد.
 2. کشیدگی ماهیچه، کارکشیدن زیاد از حد از ماهیچه ممکن است به ماهیچه فشار وارد کرده طول آن زیاد می شود که با درد همراه است و به آن کشیدگی ماهیچه گویند.
 3. درد ماهیچه ای در اثر جمع شدن اسید الکتیک در ماهیچه ها به وجود میآید که ممکن است به دنبال گرفتگی و کشیدگی ماهیچه نیز بروز کند. اسید لاکتیک بخاطر فعالیت شدید در ماهیچه ها ایجاد می شود.

پاسخ به پرسش ها:

 • چگونه می توان از موارد فوق جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از موارد فوق، قبل از هر ورزشی باید قدری نرمش انجام دهیم تا ماهیچه برای فعالیت آمادگی پیدا کند. نرمش باعث راه افتادن جریان خون بیشتر در ماهیچه می شود و مقداری ماهیچه را گرم میکند و جلوی گرفتگی و کشیدگی را میگیرد.

 • در صورت بروز هر کدام از موارد چه باید بکنیم؟

در صورت بروز، بهترین عمل، گرم کردن ماهیچه یا دوش گرم یا سوناست که باعث می شود جریان خون در ماهیچه راه بیفتد و ضمن رساندن اکسیژن به ماهیچه، اسید الکتیک را از آن خارج کند، با وجود اکسیژن اسید الکتیک تجزیه می شود. ٔ سرد کردن ماهیچه با کیسه یخ تسکین موقت ماهیچه است که جلوی درد زیاد آن را می گیرد. استفاده از اسپری های بی حس کننده نیز درد را متوقف میکند.

P&P

۵

حس و حرکت

هدف: یادگیری مستمر کلاسی


۱- چند مورد از محرک هایی که روی بدن ما تاثیر می گذارند را نام ببرید.

نور، صوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار

۲- اندام حسی چیست ؟

به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند، اندام های حسی می گویند. مثلا نور با چشم، صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می شوند.

۳- دستگاه عصبی محیطی شامل چه اعصابی است ؟

شامل اعصاب حسی و حرکتی است.اعصاب حرکتی به ماهیچه ها وغده ها متصل هستند و باعث حرکت آن ها می شوند.و اعصاب حسی به اندام های حسی متصل هستند.

۴- چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم ؟

  1. ابتدا نور به جسم برخورد کرده و به سمت چشم ما منعکس می شود.
  2. نور منعکس شده بر سلول های گیرنده نور چشم اثر کرده و پیام عصبی ایجاد می شود.
  3. این پیام از طریق عصب بینایی به مغز مخابره می شود.
  4. مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم می سازد و ما آن را می بینیم .

۵- یاخته های گیرنده نور در چشم را نام ببرید ؟

در لایه داخلی چشم (شبکیه ) دو نوع یاخته گیرنده نوری مخروطی و استوانه ای وجود دارد.

۶- نقش یاخته های گیرنده نور چیست؟

این یاخته ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند.

۷- نقش گیرنده های مخروطی چیست ؟

گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز، آبی و سبز) حساس اند و با تحریک یک یا چند مورد از این یاخته ها، رنگ های مختلف اجسام را می بینیم.

۸- نقش گیرنده های استوانه ای چیست؟

گیرنده های استوانه ای دید سیاه و سفید دارند و تعدادشان بیشتراز مخروطی است.

۹- مرکز حس بینایی درچه بخشی از مخ است؟

مرکز بینایی در قسمت پس سری مخ قرار دارد.

۱۰- مرکز حس بویایی درچه بخشی از مخ است؟

مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره های مخ است.

۱۱- چگونه صداهای مختلف را می شنویم ؟

وقتی صدایی به گوش ما برسد به پیام عصبی تبدیل شده و به مرکز شنوایی در قشر مخ ارسال می شود و ما آن را درک یا به اصطلاح می شنویم.

۱۲- مرکز حس شنوایی درچه بخشی از مخ است؟

مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ است.

۱۳- گوش دارای چند بخش است؟

سه بخش

 1. گوش خارجی
 2. گوش میانی
 3. گوش داخلی

۱۴- در گوش داخلی چه نوع یاخته هایی وجود دارند؟

درون گوش یاخته های گیرنده ای وجود دارند که امواج صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کنند

۱۵- گیرنده های صوتی چه نوع یاخته ای هستند؟ و در چه بخشی از گوش داخلی قرار دارند؟

گیرنده های صوتی یاخته های مژه داری اند که دربخش حلزونی گوش قرار دارند.

۱۶- گیرنده های صوتی چگونه پیام عصبی تولید می کنند؟

با انرژی صوت، مژه های آنها تحریک می شوند و پیام عصبی تولید می کنند.

۱۷- بخش های مشخص شده در شکل های زیر را نامگذاری کنید؟

۱۸- چگونه از وجود بو در محیط آگاه می شویم ؟

وقتی ملکول های مواد بو دار وارد بینی ما می شود روی گیرنده ای بویایی قرار می گیرند و در آنجا پیام عصبی ایجاد و به قشر مخ فرستاده می شود به این ترتیب بوی مواد را تشخیص می دهیم.

۱۹- چگونه بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص می دهیم ؟

تنوع گیرنده هایی که در بافت پوشش بینی قرار دارند، زیاد است و باعث می شود بوهای مختلف را احساس و از هم تشخیص دهیم.

۲۰- چهارمزه اصلی را نام برده و جایگاه آن ها را روی زبان مشخص کنید ؟

شیرینی در نوک زبان ، ترشی و شوری در کناره های زبان و تلخی در عقب زبان قرار دارد.

۲۱- چگونه مزه غذا را حس می کنیم؟

مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی گیرنده های چشایی روی زبان قرار گرفته و پیام عصبی ایجاد می کنند و این پیام به قشر مخ ارسال و مزه تشخیص داده می شود.

نکته: مزه غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد احساس نمی شود.

۲۲- یاخته های گیرندۀ چشای در چه بخشی از دهان قرار دارند؟

روی زبان و دیوارهٔ دهان

۲۳- گرمی و سردی هوا، زبری و نرمی جسم را به کمک چه اندامی حس می کنیم؟

پوست

۲۴- گیرنده های پوست را نام ببرید؟

گرما، سرما ، لمس ، فشار و درد

۲۵- نقش یاخته های گیرنده در پوست چیست؟

اثر محرک های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می کنند و به قشر مخ می فرستند.

۲۶- برای ایجاد حرکت در بدن ما چه قسمت هایی دخالت دارند؟

دستگاه عصبی ، ماهیچه ها و استخوان ها برای حرکت کردن اعضای بدن لازم اند.

۲۷- دستگاه حرکتی بدن شامل چیست ؟

ماهیچه ها و اسکلت مجموعاً دستگاه حرکتی بدن را می سازند.

۲۸- اسکلت بدن چیست ؟

به مجموعۀ استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن ما اسکلت گفته می شود.

۲۹- بیشتر استخوان های بدن قبل از سخت شدن ازچه ماده ای ساخته شده اند؟

از غضروف

۳۰- چگونگی تبدیل غضروف به استخوان را بنویسید.

بخش های غضروفی در هنگام رشد با جذب کلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می شوند.

۳۱- نقش استخوان در بدن را بنویسید ؟

 1. شکل و فرم دادن به بدن
 2. حفاظت از اندام های مهم مانند مثل : قلب ، مغز و شش ها
 3. ذخیره مواد معدنی و تولید سلول های خونی
 4. کمک به حرکت کردن بدن

۳۲- دو نوع بافت پیوندی که در ساختار اسکلت انسا بکار رفته اند نام ببرید.

استخوان و غضروف

۳۳- استخوان و غضروف جزو چه نوع بافتی هستند؟

بافت پیوندی

۳۴- ماده زمینه ای استخوان و غضرف از چه موادی تشکیل شده اند؟

رشته های پروتئینی و مواد معدنی کلسیم و فسفر.

۳۵- در ساختار استخوان بافت استخوانی به چند صورت وجود دارد؟

 1. متراکم
 2. حفره دار ( اسفنجی) دیده می شود.

۳۶- چه منابع غذایی کلسیم و فسفر فراوان دارند ؟

شیر کم چرب - پنیر - ماست - ماهی - تخم مرغ

۳۷- منظور از پوکی استخوان چیست ؟

هرگاه ذخیره کلیسم و فسفر در استخوان کم شود در این حالت بافت استخوانی ضعیف و پر حفره می شود و فرد دچار پوکی استخوان می شود و استخوان با ضربه ای مختصر می شکند.

۳۸- پوکی استخوان بیشتر در چه افرادی دیده می شود ؟

پوکی استخوان بیشتر در بین زنان بالای ۵۰ سال رایج تر است تا مردان.

۳۹- غضروف چیست ؟

غضروف نوعی بافت پیوندی نرم و قابل انعطاف است.

۴۰- غضروف در چه قسمت هایی وجود دارد؟

در نوک بینی، لالۀ گوش و محل اتصال استخوان ها غضروف وجود دارد.

۴۱- نقش غضروف در مفصل ها چیست؟

مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود.

۴۲- مفصل چیست؟

محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را مفصل می گویند.

۴۳- انواع مفصل را نام برده و برای هر یک مثالی بنویسید.

 1. مفصل ثابت: حرکت ندارند و کاملا ثابت اند مانند مانند مفصل بین استخوان های جمجمه
 2. مفصل متحرک که در جهت های مختلف می چرخند : مانند مفصل بین بازو و شانه
 3. مفصل متحرک که فقط در یک جهت خاص حرکت می کنند؛ مثل آرنج.
 4. مفصل متحرک با حرکت محدودی ؛ مثل مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها.

۴۴- رباط چیست ؟

رباط ها بافت پیوندی محکمی هستند که استخوان ها را به هم وصل می کند،

۴۵- آیا اسکلت به تنهایی قادر به حرکت است؟

نخیر اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های اندام، باعث حرکت می شوند.

۴۶- ماهیچه ها چگونه به حرکت استخوان ها کمک می کنند؟

ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می شوند.

۴۷- انواع ماهیچه ها را نام ببرید ؟

 1. اسکلتی(مخطط)
 2. ماهیچه قلبی
 3. ماهیچۀ صاف

۴۸- ویژگی ماهیچه های قلبی را بنویسید.

انقباض آنها غیر ارادی و قوی و منظم است ، رنگ آنها قرمز است و سلول های آنها رشته ای می باشد.و قلب را می سازد.

۴۹- ویژگی ماهیچه های صاف را بنویسید؟

انقباض آنها غیر ارادی و آهسته است ،رنگ آنها سفید یا صورتی است و در حرکات دستگاه گوارش،تنفس، باز و بسته شدن مردمک و ... نقش دارد.

۵۰- ویژگی ماهیچه اسکلتی را بنویسید.

انقباض آنها ارادی و سریع است ،رنگ قرمز است و در حرکات ارادی بدن، که می توانیم آنها را کنترل کنیم نقش دارند.

۵۱- شکل یاخته های ماهیچه اسکلتی چگونه است؟

یاخته های دراز ، نازک ، استوانه ای و دارای چند هسته هستند.

۵۲- شکل یاخته های ماهیچه صاف چگونه است؟

یاخته های دوکی شکل و تک هسته هستند.

۵۳- شکل یاخته های ماهیچه قلبی چگونه است؟

یاخته ها استوانه ای منشعب(رشته ای) و یک یا چند هسته هستند.

۵۴- با توجه به شکل بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.

۵۵- یاخته های ماهیچه ای چگونه ماهیچه را تشکیل می دهند؟

یاخته های ماهیچه ای دراز و نازک اند و در طول در کنار هم قرار گرفته اند. بافت پیوندی، یاخته های ماهیچه ای را به هم متصل می کند و دستجات ماهیچه ای بزرگ و بزرگ تری را می سازد که مجموعهٔ آنها ماهیچه را تشکیل می دهند.

۵۶- زرد پی (تاندون) چگونه ساخته می شود ؟

بافت پیوندی که یاخته های ماهیچه ای را به هم متصل می کند ،بین رشته ها و روی ماهیچه ها تا دو سر آن ادامه می یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون ( را می سازند و معمولاً به استخوان متصل می شود.

۵۷- طناب محکم سفید رنگی که ماهیچه را به استخوان متصل می کند چه نام دارد و چه نوع بافتی است؟

زردپی یا تاندون نام دارد و از نوع بافت پیوندی است.

۵۸- بزرگترین زرد پی بدن کجاست وچه نام دارد؟

از پشت ساق پا تا کف پا امتداد دارد و آشیل نام دارد.

۵۹- ماهیچه اسکلتی چگونه باعث حرکت استخوان می شود؟

وقتی همهٔ یاخته ها با هم منقبض می شوند، ماهیچه کوتاه تر و ضخیم می شود و چون زردپی آن به استخوان متصل است، باعث حرکت آن می شود

۶۰- منظور از اینکه ماهیچه های اسکلتی حرکت متقابل دارند چیست ؟

یعنی ماهیچه هایی که در دو طرف یک استخوان قرار دارند عکس عمل هم عمل می کنند و موجب حرکت می شود.

۶۱- چرا ماهیچه ها معمولاً به صورت جفت و عکس هم، کار می کنند؟

وقتی ماهیچه ای منقبض و کوتاه می شود استخوانی را به یک سمت حرکت می دهد این ماهیچه در حالت استراحت نمی تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند. به همین دلیل بیش تر ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت کار می کنند.

۶۲- با توجه به شکل کدام ماهیچه در حال استراحت و کدام ماهیچه در حال انقباض است؟

۶۳- با توجه به شکل، بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.


برای خرید و دانلود نسخۀ PDF فایل پرسش و پاسخ ، می توانید از قسمت زیر اقدام کنید.

پرسش و پاسخ فصل ۵
۳۹,۰۰۰ ریال – خریددریافت کل فصل های علوم هشتم
۱۵۹,۰۰۰ ریال – خریدت و ت

فصل ۵

حس و حرکت

اندام های حس


۱- پاسخ به حس های مختلف ، نشان دهندۀ رسیدن اطلاعاتی از محیط اطراف به دستگاه عصبی است.

۲- محرک هـای مختلفـی مثـل نور، صـوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار. روی بـدن مـا تأثیـر می گذارنـد.

۳- پوست می تواند انرژی نور را بصورت گرما حس کند. درست (درست یا غلط)

۴- نور چراغ قوۀ روشن در فاصله نزدیک ( دور – نزدیک) توسط پوست حس می شود.

۵- نور با چشم، صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس می شوند.

۶- اندام حسی چیست؟ به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند، اندام های حسی می گویند.

۷- اندام های حسی را اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند.

چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم؟

۸- بخش های مشخص شده شکل را نام گذاری کنید.

 1. شبکیه
 2. مشیمیه
 3. صلبیه
 4. گیرنده مخروطی
 5. گیرنده استوانه ای
 6. یاخته های عصبی شبکیه
 7. یاخته های عصبی شبکیه
 8. قرنیه
 9. زلالیه
 10. عنبیه
 11. عدسی
 12. زجاجیه
 13. عصب بینایی

۹- لایه های بخش جلو و شفاف چشم را از خارج به داخل نام ببرید. ۱- قرنیه ۲- زلالیه ۳- عدسی ۴ – زجاجیه

۱۰- فضای پشت عدسی چشم را چه ماده ای پر کرده است؟ زجاجیه

۱۱- بخش رنگی چشم چه نام دارد؟ عنبیه


 

برای دیدن تمام محتوای تمرین و تکرار ، می توانید اپلیکیشن ژنپودرس ، علوم تجربی ۸ را دانلود و در گوشی خود نصب کنید . و بدون نیاز به اینترنت به تمام محتوای فصل های علوم هشتم دسترسی داشته باشید.

دانلود با لینک مستقیم فقط برای گوشی های اندروئیدی

معلم زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *