نمونه سوال های امتحانی فصل ۶ علوم تجربی ۸ تنظیم هورمونی با جواب

نمونه سوال های امتحانی فصل ۶ علوم تجربی ۸ تنظیم هورمونی با جواب

ژن پو سعی می کند شما را خوشحال و به هر آنچه در جستجویش هستید دست یابید.

تنظیم هورمونی

توجه کنید…

ابتدا فیلم تدریس جلسۀ درس را تماشا کنید، سپس درستان را مطالعه و حفظ کنید.برای آموختن فعالیت ها و فکر کنید ها از تب پاسخ به فعالیت ها، آنها را بررسی کنید. درادامه، از تب پرسش و پاسخ، پرسش های فصل را خوب حفظ و یاد بگیرید.با مرور و دوره کردن درس، سطح فراموشی را کاهش داده و طول زمان بخاطر سپردنتان راافزایش دهید.در انتها در آزمون آنلاین شرکت و آموخته های خود را برای مطالبی که یاد گرفتید، بسنجید. مطمئن باشید اگر با این روش پیش برید مدت زمان ماندگاری مطالب درسی در حافظه بیشتر خواهد بود.

هدف: کسب دانش و فن

پاسخ گفتگو کنیدها،آزمایش کنیدها،فکرکنیدها،فعالیت ها و آطلاعات جمع آوری کنیدها


پاسخ گزارش: غدد دستگاه هورمونی شامل غدد و یاخته هایی هستند که هورمون ترشح میکنند. مهمترین غدد بدن انسان عبارتاند از:

 1. غدۀ هیپوفیز در مغز
 2. غدۀ تیروئید در گلو
 3. غدۀ پاراتیروئید بصورت چهار غدۀ کوچک جسبیده به پشت غدۀ تیروئید
 4. دو عدد غدۀ فوق کلیوی در حفره شکم و چسبیده به کلیه ها
 5. بیضه ها در مرد که در کیسه بیضه قرار دارند.
 6. تخمدان ها در زن که در حفره شکمی قرار دارند
 7. غدۀ اپی فیز یا پینه آل در زیر مغز
 8. غدۀ تیموس در زیر استخوان جناغ
 9. لوزلمعده یا پاکراس در زیر معده


پاسخ: می توان با استفاده از نمک خانه و محلول نشاسته به وجود ید در نمک پی ببریم. برای اینکار نشاسته را در آب گرم خوب حل می کنیم و به آن نمک اضافه می کنیم اگر رنگ ان آبی شد یعنی ید دار است. یدموجوددرنمک بسیارناپایداراست گرما، نور،رطوبت می تواند آن را در نمک کاهش دهد. بنابراین بهتر است نمک مورد استفاده به صورت تازه تهیه شود. در ظرف سربسته و تیره و دور از رطوبت نگهداری شود و در انتهای مراحل آشپزی به غذا اضافه شود.


پاسخ: غدۀ فوق کلیوی هورمون هایی برای مقابله با فشار های روحی و جسمی ترشح می کند که ما را برای مقابله با شرایط ناگوار و ناراحتی های عصبی آماده می سازد. کورتیزول یکی از این هورمون ها است که با تبدیل پروتئین های بدن به اسید آمینه و سپس تبدیل آنها به گلوکز، قند خون را افزایش می دهد تا انرژی در دسترس یاخته ها زیاد شود. اگرچه در کوتاه مدت این مقابله مفید است ولی در درازمدت چون پروتئین های بدن و از جمله آنها پادتن ها تجزیه میشوند ،ایمنی بدن کاهش می یابد که خطرناک است.به همین دلیل به دنبال استرس های طولانی مدت بسیاری از بیماری ها بروز می کند.


P&P

۶

تنظیم هورمونی

هدف: یادگیری مستمر کلاسی


۱- نام دو دستگاه در بدن انسان که کارتنظیم فعالیت ها را بر عهده دارد را بنویسید ؟

  1. دستگاه عصبی
  2. دستگاه هورمونی

۲- دستگاه هورمونی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

از غدد و یاخته هایی که هورمون ها را تولید می کنند تشکیل شده اند.

۳- هورمون چیست ؟

هورمون ها پیام رسان های شیمیایی در بدن هستند که از غدد درون ریز ترشح و وارد خون می شوند.

۴- هورمون ها چه نقشی دارند؟

هورمون ها باعث تغییر فعالیت یاخته های هدف خود می شوند.

۵- هورمون ها فعالیت کدام اندام ها را تنظیم می کنند؟

اندام های هدف.

۶- هورمون ها چگونه به اندام های هدف خود می رسندو چه تاثیری روی آن د ارند؟

از طریق خون به اندام با اندام های هدف خود می رسند و فعالیت آن ها را تنظیم (کم یا زیاد ) می کنند .

۷- اندام هدف چیست ؟

مجموعه ای خاص از یاخته های حساس به یک هورمون می باشد.

۸- اعمال کلی دستگاه هورمون ها چیست؟

دستگاه هورمونی اعمال مختلفی مانند رشد، تولید مثل و مقابله با فشارهای روحی و جسمی را در بدنمان تنظیم می کند.

۹- هر یک از اعمال ریر توسط کدام هورمون ها(غده) انجام می گیرد.

الف) تنظیم رشد بدن : توسط هورمون رشد ازغده هیپوفیز

ب) تنظیم سوخت و سازبدن : توسط غده تیروئید

پ) تنظیم قند خون : توسط غده پانکراس

ت) مقابله با فشارهای روحی و جسمی ( استرس ) : توسط غدد فوق کلیوی

ث) تنظیم کلسیم خون : توسط غده هایی که در پشت تیروئید قرار دارند (پاراتیرویید )

ج) تنظیم تغییرات جنسی ( بلوغ ): توسط بیضه ها و تخمدان ها

۱۰- نقش و محل ترشح هورمون رشد چیست ؟

هورمون رشد یکی از هورمون هایی است که در تنظیم رشد بدن ما دخالت دارد و از غده هیپوفیز ترشح می شود.

۱۱- هورمون رشد چگونه باعث رشد قد ما می شود؟

هورمون رشد با تأثیر بر استخوان ها باعث رشد قدِ ما می شود

۱۲- هورمون رشد بجز رشد قد چه تاثیری بر استخوان ها دارد؟

این هورمون همچنین با تأثیر بر استخوان ها تولید یاخته های خونی را زیاد می کند و جذب کلسیم را در استخوان افزایش می دهد.

۱۳- رشد قد انسان تا چه سنی ادامه دارد؟

رشد قد تا حدود ۱۸ تا۲۰ سالگی ادامه دارد.

۱۴- ترشح کم یا زیاد هورمون رشد در دوران رشد چه تاثیری در فرد دارد؟

باعث ایجاد ناهنجاری هایی مثل کوتاه قدی و بلندی غیر عادی قد فرد می شود

۱۵- تنظیم سوخت و ساز (متابولیسم) در بدن توسط کدام غده انجام می شود ؟

غده تیروئید

۱۶- نقش هورمون های غده تیریید را بنویسید؟

هورمون های غدهٔ تیروئید در تنظیم فرایندهایی نقش دارند که نتیجهٔ آنها تولید و ذخیرهٔ انرژی در یاخته های بدن است.

۱۷- غده تیروئید در چه قسمتی از بدن است؟

غدۀ تیروئید در گلو و زیر حنجره قرار دارد.

۱۸- نقش هورمون تیروئید در کودکی و بزرگسالی چیست؟

در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاری می شوند.

۱۹- در ساخته شدن هورمون های غدهٔ تیروئید، چه عنصری بکار رفته است؟

عنصر ید(I)

۲۰- ید از چه طریقی جذب غده تیروئید می شود.

ید از طریق رژیم غذای وارد خون می شود و غدۀ تیروئید آن را از خون جذب می کند.

۲۱- در چه غذاهایی ید وجود دارد؟

ماهی ونمک ید دار

۲۲- چرا مصرف غذاهای یددار در کارکرد غده تیروئید مؤثر است.

چون در ساخته شدن هورمون های غدهٔ تیروئید، ید به کار می رود.

۲۳- مصرف کدام غذا ها در کارکرد غده تیروئید موثر است؟

مصرف غذاهای یددار مثل ماهی یا استفاده از نمک ید دار به جای نمک معمولی.

۲۴- علائم کم کاری تیروئید را بنویسید ؟

خواب آلودگی و کمبود انرژی

۲۵- علانم پرکاری تیروئید را بنویسید ؟

خستگی ؛اختلال در خواب ، کاهش وزن وعرق کردن زیاد

۲۶- انواع بیماری قند خون(دیابت) را نام ببرید؟

بیماری قند بزرگسالی و بیماری قند جوانی (وابسته به انسولین).

۲۷- علل بیماری قند بزرگسالی چیست؟

چاقی، عدم تحرک و خوردن بیش از حد کربوهیدرات و چربی

۲۸- چه عواملی در بروز بیماری قند جوانی موثر است؟

در این بیماری که بیشتر ارثی است، کاهش انسولین باعث افزایش قند خون و بروز نشانۀ بیماری قند می شود.

۲۹- تنظیم قند خون را کدام غده انجام می دهد و چگونه این کار را انجام میدهد ؟

عدۀ لوزالمعده با ترشح دو نوع هورمون انسولین (کاهندۀ قند خون) و گلوکاگون (افزایندۀ قند خون) در تنظیم قند خون دخالت دارد.

نکته: بخش برون ریز لوزالمعده آنزیم های گوارشی به ابتدای رودۀ باریک ترشح می کند. ۳۰- هر گاه قند خون بالا رود ،انسولین چگونه قند خون را کاهش می دهد؟

هرگاه قند خون بالا برود انسولین روی سلول های یاخته های کبدی و ماهیچه ای اثر گذاشته و آن ها را به جذب و ذخیره گلوکز از خون وادار می کند.

۳۱- یاخته های کبد گلوگز را به چه صورتی ذخیره می کنند؟

به صورت گلیکوژن می کند.

۳۲- در مواقعی مانند گرسنگی، که قند خون پایین می آید، لوزالمعده چگونه باعث افایش قند خون می شود؟

لوزالمعده هورمون افزاینده را وارد خون می کند تا اثر بر یاخته های کبد و تجزیهٔ گلیکوژن قندخون را افزایش دهد.

۳۳- شکل زیر تنظیم قند خون را نشان می دهد، بخش های خالی را تکمیل کنید.

۳۴- در مواقع فشار های روحی و جسمی چه بخش هایی از بدن دچار تغییر می شوند؟

در این مواقع رنگ پوست، ضربان قلب و میزان عرق کردن تغییر می کند. مثلاً فشارخون، ضربان قلب و تنفس زیاد می شود؛ رنگ چهره تغییر می کند و گاهی با خشم یا حتی گریه کردن همراه می شود.

۳۵- در مواقع فشار های روحی و جسمی ترشح چه دستگاه هایی به بدن کمک می کنند؟

دستگاه های تنظیم کنندهٔ عصبی و هورمونی به کمک بدن می آیند به ویژه بعضی هورمون هایی که از غدۀ فوق کلیوی ترشح می شوند.

۳۶- هورمون های غدۀ فوق کلیوی با چه روش هایی در کاهش فشار روحی و جسمی به بدن کمک می کنند؟

به روش های مختلف مثلاً قندخون، فشارخون و ضربان قلب را افزایش می دهند

۳۷- نقش کلسیم در بدن را بنویسید ؟

استحکام استخوان ها و دندان ها – عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه های بدن

۳۸- تنظیم کلسیم خون توسط کدام غده انجام می شود؟

توسط غده هایی که در پشت تیروئید قرار دارند( یعنی پاراتیروئید)

۳۹- هورمون پاراتیروئید با چه روش هایی مقدار کلسیم را تنظیم می کند؟

با تأثیر بر روی کلیه ها ، روده و استخوان ها باعث افزایش یون کلسیم در خون می شوند.

۴۰- شکل و جایگاه غده پارا تیروئید را بنویسید؟

غدد پاراتیروئید، چهار غده به اندازه نخود هستند که پشت غده تیروئید قرار دارند.

۴۱- هورمون پاراتیروئید چه اثری بر کلیه دارد؟

این هورمون باعث افزایش بازجذب کلسیم از کلیه ها می شود.

۴۲- هورمون پاراتیروئید چه اثری بر روده دارد؟

این هورمون باعث افزایش جذب کلسیم از روده می شود.

۴۳- هورمون پاراتیروئید چه اثری بر استخوان دارد؟

این هورمون کلسیم موجود در استخوان را به درون خون آزاد می کند.

۴۴- منظور از صفات ثانویه جنسی چیست؟

در دورهٔ بلوغ،تغییراتی در جنس نر و ماده بروز می کند که با وجود آنها تفاوت های ظاهری دو جنس مشخص تر می شود. که به آن صفات ثانویۀ جنسی می گویند.

۴۵- بروزصفات ثانویهٔ جنسی در انسان توسط چه هورمون هایی انجام می شود؟

توسط هورمون های جنسی مردانه و زنانه انجام می شود.

۴۶- هورمون های جنسی مردانه و زنانه توسط چه غده هایی ترشح می شوند؟

این غدد، دو بیضه در مردان و دو تخمدان در زنان هستند.

۴۷- هورمون های جنسی مردانه و زنانه از چه هنگامی تولید و به خون ترشح می شوند؟

از دورۀ بلوغ به بعد تولید و به خون ترشح می شوند.

۴۸- غدد جنسی مردانه و زنانه بجز ترشح اسپرم چه وظیفۀ دیگری نیز دارند؟

بیضه ها و تخمدان ها گامت نیز تولید می کنند. بیضه ها از بلوغ به بعد، گامت نر یا اسپرم تولید و تخمدان ها، گامت ماده یا تخمک آزاد می کنند.

۴۹- وظایف غدد جنسی را بیان کنید ؟

  1. ساخت هورمون های جنسی
  2. یاخته های جنسی(گامت)

۵۰- نقش بیضه ها چیست؟

  1. تولید سلول های جنسی نر ( اسپرم )
  2. تولید هورمون جنسی مردانه ( تستوسترون )

۵۱- نقش تخمدان هاچیست ؟

۱.تولید سلول های جنسی ماده ( تخمک )

تولید هورمون های جنسی زنانه ( استروژن و پروژسترون )

۵۲- چند مورد از صفات ثانویه جنسی در جانوران بیان کنید ؟

در حیوانات یال شیر- تاج و دم خروس- دم قرقاول - پر طاوس - شاخ گوزن

۵۳- چرا با وجود ترشح مقدار کم هورمون ها باز باید میزان تولید و ترشح آنها تنظیم شوند؟

زیرا افزایش یا کاهش آن باعث ایجاد بیماری میگردد.

۵۴- غده هیپوفیز در کجای بدن قرار دارد و نقش آن را بنویسید ؟

در زیر مغز قرار دارد.و تحت نظارت مغز با ترشح بعضی از هورمون ها در تنظیم فعالیت غدددرون ریز دخالت دارد.

۵۵- تفاوت دستگاه عصبی و هورمونی را بیان کنید ؟

  1. سرعت انتقال پیام در دستگاه عصبی بیشتر از دستگاه هورمونی است
  2. ماندگاری پیام در دستگاه هورمونی بیشتر است
  3. ماهیت پیام در دستگاه عصبی الکتریکی ولی در دستگاه هورمونی شیمیایی است
  4. مسیر انتقال پیام در دستگاه عصبی ،عصب ها هستند ولی در دستگاه هورمونی خون می باشد.

۵۶- خود تنظیمی چیست ؟

بسیاری از غدد، مقدار هورمون تولیدی خود را براساس تغییر ترکیب خون تنظیم می کنند که به آن خود تنظیمی می گویند.


برای خرید و دانلود نسخۀ PDF فایل پرسش و پاسخ ، می توانید از قسمت زیر اقدام کنید.

پرسش و پاسخ فصل ۶
۱۹,۰۰۰ ریال – خریددریافت کل فصل های علوم هشتم
۱۵۹,۰۰۰ ریال – خریدت و ت

فصل ۴

تنظیم عصبی

هدف: باز یابی آموخته ها


 1. تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و هورمونی صورت می گیرد.
 2. دستگاه عصبی از اندام ها و بافت ها ساخته شده است.

دستگاه عصبی

 1. دستگاه عصبی به طور کلی شامل دو بخش مرکزی و محیطی است.
 2. بخش مرکزی دستگاه عصبی ، شـامل مغز و نخاع اسـت.
 3. بخش مرکزی دستگاه عصبی ، فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن را کنترل می کند.
 4. بخـش محیطـی، شـامل چیست؟ بخـش محیطـی، شـامل اعصابـی اسـت کـه تمامـی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغـز و نخـاع مرتبـط می کنـد.
 5. دستگاه عصبی محیطی پیام های حسی را از دستگاه های مختلف و محیط به بخش مرکزی میرسـانند
 6. دستگاه عصبی محیطی پیام هـای حرکتـی را از بخـش مرکزی به دسـتگاه های دیگـر بدن به ویـژه اندام هـای حرکتی منتقل می کنند.
 7. کارهایی که بـا اراده وخواسـت مـا انجام می شـود بـه آن فعالیت ارادی (ارادی - غیر ارادی) می گویند.
 8. واکنش یا فعالیت هـایی که بدون اراده صورت میگیرد و به آنها فعالیت غیر ارادی (ارادی - غیر ارادی)می گویند.
 9. فعالیت غیر ارادی همان فعالیت های باز تابی یا انعکاسی است.
 10. پاسخ های انعکاسی بسیار سریع اند.
 11. پاسخ های انعکاسی بدون اراده و تفکر انجام می شوند.
 12. پاسخ های انعکاسی اغلب (همیشه - اغلب) برای حفظ سلامت بدن انجام می شوند.
 13. سه نمونه از پاسخ های انعکاسی نام ببرید؟ پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک
 14. وقتی ورزش می کنید با دخالت کدام دستگاه ، ضربان قلب و تنفس زیاد می شود؟ دستگاه عصبی و هورمونی
 15. تنظیم ضربان قلب و تنفس بصورت غیر ارادی (ارادی - غیر ارادی) صورت می گیرد.
 16. تنظیم ضربان قلب و تنفس همیشه انجام و متناسب با نیاز بدن تنظیم می شوند. درست (درست یا غلط)
 17. بخـش محیطـی، شـامل اعصابـی اسـت کـه تمامـی قسمت های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی یعنی مغـز و نخـاع مرتبـط می کنـد.
 18. دستگاه عصبی مرکزی پیام را از بیرون و درون بدن دریافت می کند؟

فعالیت های ارادی و غیر ارادی

 1. برای هر یک از فعالیت های دستگاه عصبی زیر مثال بزنید؟

الف) فعالیت ارادی: برداشتن مداد از زمین و ….

ب) فعالیت غیرارادی: عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ و…


 

برای دیدن تمام محتوای تمرین و تکرار ، می توانید اپلیکیشن ژنپودرس ، علوم تجربی ۸ را دانلود و در گوشی خود نصب کنید . و بدون نیاز به اینترنت به تمام محتوای فصل های علوم هشتم دسترسی داشته باشید.

دانلود با لینک مستقیم فقط برای گوشی های اندروئیدی

معلم زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *