نمونه سوالات امتحان زیست یازدهم

نمونه سوالات امتحان زیست یازدهم

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی یازدهم تجربی

در این پست برای دانش آموزان عزیز پایه یازدهم تجربی مجموعۀ کاملی از نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی یازدهم تجربی بشکل فصل به فصل ، نوبت اول (دی ماه) ، نوبت دوم (خرداد ماه) و نوبت شهریور به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از ژنپو دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوال می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. امید هست  مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید. نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد بود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی یازدهم تجربی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مراجعه کنید.

فصل به فصل   –  نوبت اول (دی ماه)  –  نوبت دوم (خرداد)  –  نوبت شهریور

مجموعۀ نمونه سوال زیست فصل به فصل

نمونه سوال امتحانی شماره۳

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

امتحان درس زیست شناسی۲

فصل های ۱و۲و۳

نام و نام خانوادگی:

مدرسه :

 

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- به سوالات زیر جواب کوتاه دهید.

 1. پیام عصبی از چه بخشی از نورون به یاختۀ دیگر منتقل می شود؟
 2. گیرندۀ فرو سرخ در چه جانوری وجود دارد؟
 • نقش اعصاب و رگ های درون مجرای مرکزی سیستم هاورس چیست؟
 • در انقباض های طولانی ماهیچه ها برای تولید انرژی از کدام ماده استفاده می کنند؟ 

و ……………….

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو

تاریخ انتشار: ۹۸.۹.۶

نمونه سوال امتحانی شماره۲

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

سوالات امتحان درس زیست شناسی ۲

مدت امتحان:۸۰دقیقه

 

نام و نام خانوادگی:

فصول۱و۲و۳و۴

۶.۹.۹۸

نام کلاس:

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- درستی با نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.(از کلمات غلط و صحیح استفاده کنید.)

 • گیرنده های دمایی درون برخی سیاهرگ های بزرگ قرار دارند.
 • در شروع پتانسیل عمل کانال دریچه دار سدیمی بسته و کانال دریچه دار پتاسیمی باز است.
 • تار ماهیچه ای نوع کند برای حرکت های شنا اختصاصی شده اند.
 • گربه ها از فرومون ها برای تعیین قلمرو خود استفاده می کنند.

۲-وظیفه هر کدام را بنویسید؟

لف)زلالیه:

ب)مجرای شنوای:

۳- چرا یاخته های ماهیچه ای اسکلتی چند هسته ای دیده می شوند؟

و ……………….

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو

تاریخ انتشار: ۹۸.۹.۶

 نمونه سوال امتحانی شماره۱

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

سوالات امتحان درس زیست شناسی ۲

مدت:۸۰دقیقه

 

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر:

نام کلاس:

فصول۱و۲و۳و۴

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱-در مورد انعکاس ها به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) توسط کدام  بخش دستگاه عصبی محیطی تنظیم می شود؟

ب)مرکز تنظیم انعکاس عقب کشیدن دست  کدام بخش است؟

۲-جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 • در انتهای مجرای شنوایی …………. قرار دارد.
 • موادی مانند ……………………….. و …………….. …… از سد خونی مغزی عبور می کنند.
 • پیک های دور برد پیک هایی هستند که به …. …………. … وارد می شوند.

۳-چرا ورزش های طولانی باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای می شود؟  

و ……………….

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو

تاریخ انتشار: ۹۸.۹.۶

مجموعه نمونه سوالات امتحانی نوبت اول(دی)

نمونه سوال امتحانی شماره۱

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقه امتحان

به نام خدا امتحان نوبت اول در س زیست شناسی۲ وقت:۷۵ دقیقه نمره
اداره آموزش و پرورش ملکان نام و نام خانوادگی: دبیر: خاقانی
دبیرستان امام حسین (ع) نام کلاس:………… دی ماه ۱۳۹۷

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

آ) در هر بارفعالیت پمپ سدیم و پتاسیم ، سه یون سدیم از یاختۀ عصبی خارج و دو یون پتاسیم وارد آن می شوند.

ب) در دیابت نوع ۲ ، انسولین ترشح نمی شود یا به اندازۀ کافی ترشح نمی شود.

پ) روماتیسم مفصلی بیماری است که در آن بخش صیقلی غضروف ها ی  مفصلی، دچار التهاب می شود.

ت) عنبیه شامل ماهیچه های صاف شعاعی  )تنگ کنندۀ مردمک( و حلقوی  )گشادکنندۀ مردمک( است.ث) مونوسیت ها، در خون تغییر می کنند و به درشت خوار و یا یاخته های دندریتی تبدیل می شوند.

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو

تاریخ انتشار: ۹۸.۹.۶

مجموعه نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم(خرداد)

نمونه سوال امتحانی شماره ۳

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژن پو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سر برگ ورقه امتحان

سوالات امتحانی درس زیست شناسی۲

دبیرستان علامه امینی

محل درج نمره

نوبت دوم-خرداد۹۷

نام کلاس:

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر:خاقانی

مدت امتحان:۸۰دقیقه

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

از کلمات « میتوز۲،  اسپرماتوسیت اولیه ، میتوز ،اکسین ، کنترل ، تخمزا ، دوهسته ای ، ژنتیکی ، سیتوکنین ، اتیلن ومیوز۱» استفاده کرده و جاهای خالی را پر کنید.

 • علت اصلی سرطان، بعضی تغییرات در مادۀ …………………………………… یاخته است که باعث می شود چرخۀ یاخته از…………………………………… خارج شود
 • اسپرماتوسیت اولیه با تقسیم ………………………………دویاخته به نام  ………………………….تولید می کند.
 • با قطع جوانه رأسی مقدار…………………………………. در جوانه های جانبی افزایش و مقدار اکسین آنها کاهش می یابد.
 • از آمیزش یکی از اسپرم ها  با یاختۀ …………………، تخم اصلی تشکیل می شود. اسپرم دیگر با یاختۀ ……………………….  آمیزش  می یابد که نتیجۀ آن تشکیل تخم ضمیمه است.

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو

تاریخ انتشار: ۹۸.۹.۶

نمونه سوال امتحانی شماره۲

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقه امتحان

دبیرستان امام حسین (ع)
امتحان درس زیست شناسی (۲)
خرداد ۱۳۹۸
نام و نام خانوادگی:                                    نام کلاس:                         مدت امتحان:۷۵ دقیقه

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- به سوالات زیرپاسخ کوتاه دهید.

 1. عنبیه چشم شامل کدام ماهیچه ها است؟
 2. آلدسترون از کدام غده ترشح میشود؟
 3. تمایز جفت ازهفته چندم شروع و تا کدام هفته ادامه دارد؟

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو

تاریخ انتشار: ۹۸.۹.۶

نمونه سوال امتحانی شماره۱

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقه امتحان

سوالات امتحان درس زیست شناسی ۲ دبیرستان :    
نوبت اول دیماه ۱۳۹۶ نام کلاس: مدت:۸۰دقیقه
نام و نام خانوادگی: نام دبیر:خاقانی  

تعدای از سوالات بشرح زیر است.

۱- هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون گیاهی انجام می شود.

الف) ریشه دار کردن قلمه ها:                                                  ب)جوانه زنی دانه:

۲- هر یک ازجنبش های گیاهی زیر چه نوع پاسخی است؟

الف)کرک های کیاه گوشتخوار

ب) مرگ یاخته ای:

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو

تاریخ انتشار: ۹۸.۹.۶

معلم زیست شناسی

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *