Author: Genepo Admin

پاسخ به فعالیت های زیست شناسی ۱

فعالیت فصل۱ دنیای زنده هدف: افزایش اطلاعات علمی پاسخ: ۳۰درصد، ۱۰۰ درصدخوب و خبر بد نیست. وهدفاز این فعالیت پی بردن به اهمیت زیست شناسی در زندگی روزمره است. فعالیت صفحه ۳ پاسخ: اولاً دستاوردهای علم، موقتی و تغییرپذیرند.یافته های علمی بی ثبات اند و بنابراین ثابت نیستند؛ ثانیاً خوشمزگی، موضوعی ارزشی و شخصی است […]

توسط Genepo Admin | genepo
جزئیات
اردیبهشت
۳۰

تمرین و تکرار فصل ۱ زیست شناسی دهم

دنیای زنده هدف: بازیابی آموخته ها جمعیت پروانه های مونارک هر(سال / ماه) هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید. چگونه پروانه های مونارک طی مهاجرت، مسیر خود را پیدا می کنند و راه را به اشتباه نمی روند؟در بدن پروانه مونارک، یاخته های عصبی (نورون هایی) وجود دارد که […]

توسط Genepo Admin | دهم
جزئیات
اردیبهشت
۲۶
اردیبهشت
۲۶
اردیبهشت
۲۶
اردیبهشت
۲۶
اردیبهشت
۲۶

دانلود جزوه نکته ها و سوال های خط به خط فصل دوم زیست شناسی دهم با جواب

گوارش و جذب مواد برای آنکه بتوانید به راحتی به مطالب فصل ۲ دسترسی و آنها را مرور کنید، می توانید از اپلکیشن زیر استفاده کنید و دیگر لازم نیست جزوه را دانلود کنید. آنر را دانلود و در گوشی خود نصب کنید.مخصوص گوشی های اندروئید. نمایش نمونه اپلیکیشن فصل۱ ، فصل ۲ هم به […]

توسط Genepo Admin | دهم
جزئیات
اردیبهشت
۲۶

دانلود جزوه نکته ها و سوال های خط به خط فصل اول زیست شناسی دهم با جواب

برای آنکه بتوانید به راحتی به مطالب فصل ۱ دسترسی و آنها را مرور کنید، می توانید از اپلکیشن زیر استفاده کنیدودیگر لازم نیست جزوه را دانلود کنید. مخصوص گوشی های اندروئید. نمایش نمونه اپلیکیشن فصل۱

توسط Genepo Admin | دهم
جزئیات

نمونه سوال های امتحانی فصل ۳ علوم تجربی ۸ از درون اتم چه خبر با جواب

ژن پو سعی می کند شما را خوشحال و به هر آنچه در جستجویش هستید دست یابید. از درون اتم چه خبر توجه کنید… ابتدا فیلم تدریس جلسۀ درس را تماشا کنید، سپس درستان را مطالعه و حفظ کنید.برای آموختن فعالیت ها و فکر کنید ها از تب پاسخ به فعالیت ها، آنها را بررسی […]

توسط Genepo Admin | هشتم
جزئیات
TOP