در خانه بمانیم

نمرات آزمون های آنلاین زیست یازدهم

لیست و نمرات دانش آموزان یازدهم تجربی دبیرستان امام حسین

درس زیست شناسی ۲

    نمره آزمون تاریخ    
ردیف نام خانوادگی و نام سه شنبه ۳۰اردیبهشت    
۱ آقازاده           میلاد ۱۸    
۲ اکبرپور        عرفان ۱۵    
۳ باباخانی ملکی   امیررضا ۱۴    
۴ بخشایشی      مهدی ۱۴    
۵ بدری            ناصر ۱۰    
۶ جلیلی           مرتضی ۱۶    
۷ چراغی          امیر ۸    
۸ حمزه            امیر حسین ۱۶    
۹ خداوردی پور        پیمان ۱۰    
۱۰ خدایی          امیررضا ۱۳    
۱۱ خیری زاده           علی ۱۸    
۱۲ دولتخواه          امیر ۱۳    
۱۳ دیانتی          مهدی ۱۷    
۱۴ علی اکبرزاده     آروین ۱۰    
۱۵ علیزاده          آرمین ۱۰    
۱۶ قنبری           محمدرضا ۸    
۱۷ لطفی           عباس ۱۲    
۱۸ مبارکی          میلاد ۱۴    
۱۹ نوری قلعه          محمد حسین ۱۴    
آزمون های سال قبل