• نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۶ و آخرعوامل موثر در باز و بسته شدن روزنه ها
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۵ انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند(۱۰۷-۱۰۸)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۴ گفتار ۳ انتقال مواد در گیاهان(۱۰۵-۱۶)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۳ جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی(۱۰۲-۱۰۴)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۲ بهبود خاک(۱۰۰-۱۰۱)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۱ جذب و انتقال مواد در گیاهان(۹۷-۹۹)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۶ زیست شناسی دهم جلسه۷ مریستم های پسین (۹۲-۹۵)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۶ زیست شناسی دهم جلسه۶ گفتار۳ ساختار گیاهان(۹۰-۹۲)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۶ زیست شناسی دهم جلسه۵ سامانۀ بافت زمینه ای(۸۷-۸۹)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۶ زیست شناسی دهم جلسه۴ سامانه بافت گیاهان (۸۶-۸۷)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۶ زیست شناسی دهم جلسه۳ رنگ ها در گیاهان(۸۳-۸۵)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۶ زیست شناسی دهم جلسه۲ واکوئل محلی برای ذخیرۀ مواد(۸۲-۸۳)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۶ زیست شناسی دهم جلسه۱ از یاخته تا گیاه(۷۹-۸۱)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۵ زیست شناسی دهم جلسه۴ گفتار۳ تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۵ زیست شناسی دهم جلسه۳ تخلیۀ ادرار و ترکیب شیمیایی آن(۷۴-۷۵)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۵ زیست شناسی دهم جلسه۲ گفتار۲ تشکیل ادرار(۷۳-۷۴)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۵ زیست شناسی دهم جلسه۱ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد(۶۹-۷۲)
  ۱۸/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۹ گفتار۴ تنوع گردش مواد در جانداران(۶۵-۶۷)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۸ یاخته های خونی سفید(۶۳-۶۴)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۷ خون(۶۱-۶۳)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۶ دستگاه لنفی(۵۹-۶۰)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۵ مویرگ ها(۵۷-۵۹)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۴ گفتار۲ رگ ها(۵۵-۵۷)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۳ چرخۀ ضربان قلب(۵۲-۵۴)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۲ ساختار بافتی قلب (۵۱-۵۲)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی دهم جلسه۱ گردش مواد در بدن(۴۷-۵۰)
  ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
  نموه سوالات فصل۳ زیست شناسی دهم جلسه۶ و آخر تنوع تبادلات گازی(۴۵-۴۶)
  ۱۶/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی دهم جلسۀ۵ حجم های تنفسی(۴۲-۴۴)
  ۱۶/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی دهم جلسۀ۴ گفتار۲ تهویۀ ششی (۴۰-۴۲)
  ۱۶/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی دهم جلسۀ۳ بخش مبادله ای و حمل گاز ها(۳۷-۳۹)
  ۱۶/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی دهم جلسۀ۲ بخش هادی(۳۵-۳۷)
  ۱۶/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی دهم جلسۀ۱ تبادلات گازی(۳۳-۳۵)
  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی دهم جلسۀ۶ و آخر تنوع گوارش در جانداران(۳۰-۳۲)
  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی دهم جلسۀ۵ گردش خون دستگاه گوارش(۲۷-۲۹)
  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی دهم جلسۀ۴ گفتار۲ جذب مواد(۲۵-۲۶)
  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی دهم جلسۀ۳ گفتار۲ گوارش در رودۀ باریک(۲۲-۲۴)
  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی دهم جلسه۲ گوارش غذا(۱۹-۲۲)
  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی دهم جلسۀ۱ گوارش و جذب مواد(۱۷-۱۹)
  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
  نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی دهم گفتار۳ یاخته و بافت در بدن انسان (۱۱-۱۶)
  ۰۹/۰۷/۱۳۹۹
  نمونه سوالات فصل۱زیست شناسی دهم گفتار۲ گسترۀ حیات
  ۰۹/۰۷/۱۳۹۹
  نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی دهم جلسه۱ دنیای زنده
  ۰۹/۰۷/۱۳۹۹
 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *