آموزش فصل۴ زیست شناسی دوازدهم جلسۀ۳

آموزش فصل۴ زیست شناسی دوازدهم جلسۀ۳

گفتار ۳ تغییر در گونه ها

یکی از قدیمی ترین مباحثی که در زیست شناسی مطرح بوده و امروزه هم مورد بحث و گفتگو است،مسئلۀ ثبات گونه ها و تغییرپذیری گونه هاست.در گذشته گروهی از دانشمندان اعتقاد داشتند گه گونه های موجودات زنده از ازل وضعیتی ثابتی دارندو تغییری نگرده اند و گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند که گونه ها تغییر پذیرند و ضمن تغییر یافتن به گونه های دیگر تبدیل شده اند.

https://genepo.ir/%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/

شواهد تغییر گونه ها

در این فصل با شواهد تغییر گونه ها آشنا خواهید شد. شواهدی که نشان می دهند گونه ها در گذر زمان و طی دوره ها چندین بار دچار تغییر شده اند.بسیاری ازگونه هایی که در قدیم بوده اند حالا نیستند و بسیاری از گونه های کنونی هم در قدیم وجود نداشتند و حاصل تغییر گونه های قدیمی هستند.

.آموزش زیست شناسی ۱۲هم.

توجه …

ابتدا سوالات و نکته های مهم متن درس را در سوال درس زیر مطالعه وحفظ کنید. درادامه، برای یادگیری و درک بیشتر مطالب این جلسه ، میتوانید از فیلم های آموزشی زیراستفاده کنید.سپس به نمونه سوالات این جلسه پاسخ دهید و در انتها در آزمون شرکت و آموخته های خود را از این جلسه بسنجید. مطمئن باشید اگر با این روش پیش برید درصد یادگیریتان افزایش خواهد یافت.
برای اینکه سوالات و نکات علامت گذاری شده در نسخه PDF درس سوال را خوب متوجه شوید باید در کامپیوتر از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید. اگرمرورگر فایر فاکس را روی کامپیوتر خود ندارید، از اینجا فایر فاکس را نصب کنید. در صورت استفاده ازموبایل یا تبلت ، متن سوال درس را دانلود و با PDF خوان Adobe Reader مطالعه کنید. میتوانید از اینجا Adobe Reader را دانلود و روی گوشی خود نصب کنید.

فیلم های آموزشی سایت آلاءتی وی …

فصل 4 زیست (3)
گفتار۳ تغییر در گونه ها اندام های ساختاری همولوگ و آنالوگ

نمونه سوالات این جلسه بشرح زیر است.

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. (در جملات نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آن ها را بنویسید.)

۱-  سنگواره ممکن است حاوی هیچ بخشی از پیکر موجود زنده نباشد.

۲- گربه جانداری است که بر خلاف درخت گیسو در گذشته دور بر روی کره زمین وجود نداشته است.

۳- در آناتومی مقایسه ای اجزای پیکر جانداران یک گونه با هم مقایسه می شوند.

۴- اندام های همتا از نظر شکل ظاهری شبیه هم هستند.

۵- ساختار های آنالوگ دارای طرح و ساختار متفاوت هستند اما وظیفه آنها یکسان است.

۶-  زیست شناسان از ساختار های آنالوگ برای رده بندی جانداران استفاده می کنند.

۷- ساختارهای وستیجیال ممکن است وظیفه خاصی نیز بر عهده داشته باشند.

۸- وجود اندام های وستبجبال در یک جاندار نشان دهنده تکامل آن جاندار است.

۹-  توالی های حفظ شده بخشی از رونوشت دنا هستند که در گونه های مختلف دیده می شوند.

در پرسش های زیر، جاهای خالی را با کلمات مناسیب پر کنید.

۱- اندام هایی که در گونه های مختلف طرح ساختاری یکسان و وظیفه متفاوت دارند را………………. و ساختارهایی که وظیفه یکسان و طرح ساختاری متفاوتی دارند را …………………. می نامند.

۲-  زیست شناسان از ساختارهای سس س برای رده بندی جانداران استفاده می کنند و جانداران……………………… را در یک گروه قرار می دهند.

۳-  مارها از تغییر یافتن …………….  به وجود آمده اند و بقایای پا در لگن مار پیتون به صورت………………. موجود است.

۴- از جانداران امروزی که در گذشته وجود نداشته اند می توان ………. و …………. را نام برد.

۵- ممکن است کل بدن یک جاندار سنگواره شده باشد، مثل …………………… منجمد شده و …………. که در رزین گیاهان به دام افتاده اند.

۶- ساختارهای …………  رد پای تغییر گونه ها هستند و علت مشاهده این ساختارها جلوگیری از ………….. است.

۷- هر چه شباهت توالی های حفظ شده در دو گونه …………………….. باشد میزان ……………….. آنها بیشتر است.

در جدول زیر، هر یک از واژه های ستون (الف) با یکی از عبارت های ستون (ب)  ارتباط  دارد. شماره واژه مرتبط را روبروی عبارت درست بنویسید. (توجه، یک واژه اضافی است)

(الف) واژه

(ب) عبارت

شماره

۱- ساختارهای همتا

۲- ساختارهای وستیجبال

۳- ساختار های آنالوگ

۴- گونه های خویشاوند

۵- سنگواره

۶- آناتومی مقایسه ای

مقایسه اجزای پیکر جانداران گونه های مختلف

ساختارهای مشابه با وظایف متفاوت

ساختارهای متفاوت با وظایف مشابه

گونه هایی با نیای مشترک

ساختارهایی که در گذر زمان کوچک و ساده شده اند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- در کدام شاخه از علوم زیستی به مطالعه سنگواره ها می پردازند؟

۲- در مجموع سنگواره ها چه چیزی را نشان می دهند؟

۳- وجود ساختارهای همتا در گونه های مختلف نشان دهنده چیست؟

۴- مارها از تغییر چه جانداری به وجود آمده اند؟

۵- سنگواره چیست و سنگواره ها چه چیزی را نشان میدهند؟

۶-  ساختارهای همتا و ساختارهای آنالوگ را با هم مقایسه کنید.

۷- به چه ساختارهایی وستیجبال گفته می شود و وجود این ساختارها نشان دهنده چیست؟

۸- به نظر شما کدام ساختارهای بدن انسان را می توان وستبجبال محسوب کرد؟

۹- آناتومی مقایسه ای چه اطلاعاتی در اختیار دانشمندان قرار می دهد؟

۱۰- آیا از همه جانداران گذشته سنگواره هایی باقی مانده است؟ چرا؟

۱۱- منظور از توالی های حفظ شده چیست و وجود این توالیی ها چه چیزی را نشان می دهد؟

۱۲- تفاوت تشریح مقایسه ای با ژنگان شناسی مقایسه ای چیست؟

۱۳- برای بررسی خویشاوندی گونه های مختلف به جای مقایسه DNA، از مقایسه کدام مولکول دیگر می توان استفاده کرد؟ چرا؟

در پرسش های زیر گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

۱-  اندام های همتا برخلاف اندام های آنالوگ دارای ……………  هستند.

۱) وظیفه و ساختار مشابه

۲) طرح ساختاری مشابه

۲- ساختارهای وستیجیال نشان دهنده ………………….  است.

۱) مصرف زیاد انرژی توسط آن اندام

۲) نداشتن کارایی آن ساختار

۳- وجود اندام وستیجیال در یک جاندار نشان دهنده ………… است

۱) وجود رابطه بین آن جاندار با گروه های دیگر

۲) موفق تر بودن آن جاندار نسبت به سایر جانداران

۴- کدام یک از موارد زیر در مورد سنگواره نادرست است؟

۱) سنگواره می تواند حاوی بخش های نرم بدن نیز باشد.

۲) سنگواره قطعا حاوی اسکلت درونی یا بیرونی جاندار است.

۳) مطالعه سنگواره ها در شاخه خاصی به نام دیرینه شناسی صورت می گیرد.

۴) از مطالعه سنگواره ها می توان به تغییرات جانداران در طول زمان پی برد.

۵-  کدام یک از ساختارهای زیر نسبت به بقیه همتا نیست؟

۱) باله دلفین               ۲) بال پروانه              ۳) بال کبوتر                4) بال خفاش

۶- کدام یک از ساختارهای زیر در انسان، ساختاری وستیجیال محسوب می شود؟

۱) ماهیچه های مژگانی              ۲) استخوان چکشی ۳) آپاندیس                           4) دندان نیش

۷- اندام های همتا …………………………. اندام های آنالوگ ………… هستند.

۱) برخلاف – دارای وظیفه مشابهی

۲) برخلاف – دارای اساس ساختاری یکسانی

 ۳) همانند – دارای وظایف مشابهی

۴) همانند – دارای اساس ساختاری یکسانی

 8- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

الف) پیدایش کوسه ماهی در گذشته دورتری از پیدایش دلفین رخ داده است.

ب) یوزپلنگ و کوسه ماهی نیای مشترک ندارند.

پ) یوزپلنگ و دلفین و کوسه ماهی در گذشته از گونه مشترکی مشتق شده اند. ا

ت) نیای مشترک یوزپلنگ و دلفین به زمان حال نزدیک تر است تا نیای مشترک دلفین و کوسه.

۱)۴                2)3                        3)2                      4)1

۹- در رابطه با ساختارهای همتا و آنالوگ کدام گزینه درست است؟

۱) دست انسان نسبت به بال مگس آنالوگ است.

۳) بال مگس و بال پشه نسبت به هم آنالوگ هستند.

۲) بال پرنده نسبت به بال خفاش همتا است.

 ۴) بال گنجشک نسبت به بال عقاب وستیجیال محسوب می شود.

۱۰- در ژنگان شناسی مقایسه ای، ژنگان ………………….. مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند.

۱) جمعیت های

۲) گونه های

۱۱- توالی های حفظ شده نشان دهنده ………………….. است.

۱) اهمیت زیاد آنها

۲) جهش ناپذیر بودن آنها

۱۲- توالی های حفظ شده …………………… .

۱) می توانند دارای قندی مشابه قند موجود در آنتی کدون باشد

۲) می تواند دارای سه نوع باز پیریمیدینی باشد

۳) می تواند دارای چهار نوع نوکلئوتید باشد

۴) نشان دهنده تغییر گونه هاست

GENEPOGROUP

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.