پرسش و پاسخ زیست شناسی که اینک در پیش روی شما است بر اساس نظریه دانش و علم مغزو اعصاب، به طور خاص طراحی، نوشته و سازماندهی شده است تا یادگیری زیست شناسی را برای شما آسان تر کند.

بیش از ۱۸۰۰ پرسش و پاسخ به اندازه ای که بتواند، تمام شاخه ها و موضوعات اولیه زیست شناسی را پوشش دهد، در دسترس است تا مطالعه زیست شناسی را تا حد امکان برای شما آسان کند.

آموزش قدم به قدم زیست شناسی

با دنبال کردن توالی منطقی سوالات برای هر موضوع، از مفاهیم پایه تا پیشرفته تر، بیش از هر زمان دیگری در یادگیری زیست شناسی پیشرفت خواهید کرد. کشف خواهید کرد که چگونه دانش زیست شناسی خود را گام به گام، از طریق بسته های هوشمند پرسش و پاسخ افزایش دهید.

برای شروع ، شاخه ای از زیست شناسی را انتخاب کنید.

بیوشیمی

۱۳۵ پرسش و پاسخ منطقی سازماندهی شده، از مفاهیم اساسی شروع شده و به خواص آب و نمک های معدنی، کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها، آنزیم ها و اسیدهای نوکلئیک می پردازد.

زیست شناسی سلولی

زیست شناسی سلولی را از طریق ۲۰۴ پرسش و پاسخ طراحی شده برای آسان کردن یادگیری موضوعات اصلی زیست شناسی، مانند ساختار سلولی، تقسیم سلولی، فتوسنتز و سنتز پروتئین، مرور کنید.

میکروبیولوژی

با ۵۹ پرسش و پاسخ که مفاهیم اولیه تا پیشرفته تر را در بر می گیرد، با باکتری ها، آغازیان، ویروس ها و قارچ ها آشنا شوید.

جانور شناسی

شاخه های اصلی جانوران را با ۲۴۲ پرسش و پاسخ بیاموزید. اسفنج ها(پوریفران‌ها)، خرچنگ‌ها، کرم‌های پهن، کرم‌های گرد، کرم های حلقوی، بندپایان، نرم تنان، خارپوستان، ، آکوردها.ماهی ها ، دوزیستان ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران.

درس سوال

فیزیولوژی

با استفاده از این توالی منطقی ۵۰۶ پرسش و پاسخ، کشف کنید که مطالعه و درک همه چیز در مورد فیزیولوژی چقدر آسان است.

جنین شناسی

تنها با ۴۰ پرسش و پاسخ، هر آنچه را که در سطح دبیرستان باید در مورد رشد جنینی و غشای خارج جنینی بدانید بیاموزید.

گیاه شناسی

از طبقه بندی گیاه تا فیزیولوژی گیاهی، موضوعات اصلی گیاه شناسی را با ۱۴۱ پرسش و پاسخ نوشته شده توسط معلمان زیست شناسی برای یادگیری آماده شده اند.

ژنتیک

این ۱۳۹ پرسش و پاسخ برای کمک به شما در بررسی مفاهیم اساسی و همچنین قوانین مندل، وراثت غیر مندلی، پیوند و موارد دیگر طراحی شده است.

سیر تکاملی

با مرور این ۵۰ پرسش و پاسخ، حقایق و فرضیه های شناخته شده در مورد منشاء حیات و نظریه تکامل را کشف کنید.

درس سوال

اکولوژی (بوم شناسی)

تصور کنید که بوم شناسی را تنها از طریق ۱۴۰ پرسش و پاسخ ساختاریافته یاد بگیرید که به شما در مورد اکوسیستم ها، زیست بوم ها، زنجیره های غذایی، تنوع زیستی، تعاملات زیست محیطی، جانشینی اکولوژیکی، جمعیت و مسائل زیست محیطی آموزش دهد.

بیماری ها

آیا تفاوت بین تصلب عروق کرونری و تصلب شرایین را می دانید؟ وقتی این ۱۳۱ پرسش و پاسخ را مرور می کنید، به علاوه موارد بسیار بیشتری در مورد بیماری های رایج خواهید داشت.

منبع: Biology Q&As