تعاملات درون گونه ها و با گونه های دیگر

انواع تعاملات اکولوژیکی

۱. تعاملات بوم شناختی چگونه طبقه بندی می شوند؟

فعل و انفعالات بوم شناختی به عنوان برهمکنش های درون گونه ای یا بین گونه ای و برهمکنش های هماهنگ یا ناهماهنگ طبقه بندی می شوند.

۲. تعاملات بوم شناختی درون گونه ای و بین گونه ای چیست؟

فعل و انفعالات اکولوژیکی درون گونه ای آنهایی هستند که بین افراد یک گونه وجود دارند. فعل و انفعالات اکولوژیکی بین گونه ای، تعاملات اکولوژیکی بین افراد گونه های مختلف است.

۳. تعامل اکولوژیکی ناهماهنگ چیست؟

یک تعامل اکولوژیکی ناهماهنگ یا منفی زمانی است که حداقل یکی از ارگانیسم های شرکت کننده آسیب ببیند.

۴. تعامل اکولوژیکی هماهنگ چیست؟

یک تعامل هماهنگ یا مثبت بوم شناختی زمانی است که هیچ یک از ارگانیسم های شرکت کننده آسیب نبیند.

تعاملات اکولوژیکی درون گونه ای

۵. برهمکنش های اکولوژیکی درون گونه ای اصلی کدامند؟

اصلی ترین برهمکنش های اکولوژیکی هماهنگ درون گونه ای، مستعمرات و جوامع هستند. تعاملات اکولوژیکی درون گونه ای اصلی ناهماهنگ رقابت درون گونه ای و آدمخواری است.

۶. مستعمرات و جوامع چیست؟

کلنی ها توده های یکپارچه عملکردی هستند که توسط افراد یک گونه تشکیل شده اند. مستعمرات اغلب با یک فرد اشتباه گرفته می شوند. به عنوان مثال می توان به صخره های مرجانی، ملوان های بادگیر و جلبک های رشته ای اشاره کرد.

جوامع تعاملاتی برای تقسیم کار و همکاری بین افراد یک گونه هستند. جوامع انسانی نمونه هایی از جوامع بوم شناختی هستند. گونه های دیگر مانند زنبورها، مورچه ها، موریانه ها، گرگ ها و دلفین ها نیز جوامع را تشکیل می دهند.

۷. رقابت چیست؟ کدام نوع از تعامل اکولوژیکی رقابت است؟

رقابت، کنش متقابل اکولوژیکی است که در آن افراد یک جایگاه اکولوژیکی یکسان را کاوش می‌کنند یا جایگاه‌های اکولوژیکی آنها تا حدی منطبق است و بنابراین رقابت برای منابع زیست‌محیطی یکسان صورت می‌گیرد.

رقابت برای همه ارگانیسم های شرکت کننده مضر است و بنابراین به عنوان یک تعامل اکولوژیکی ناهماهنگ (منفی) طبقه بندی می شود.

۸. نمونه ای از رقابت درون گونه ای چیست؟

رقابت درون گونه ای تقریباً در همه گونه ها رخ می دهد، به عنوان مثال، رقابت انسان ها برای یک شغل.

۹. چرا آدمخواری یک تعامل اکولوژیکی درون گونه ای ناهماهنگ است؟

در آدمخواری، یک فرد از همان گونه های دیگر می خورد (این در برخی از حشرات و عنکبوتیان رخ می دهد). از آنجایی که این یک برهمکنش بین موجودات یک گونه است و حداقل یکی از آنها آسیب می بیند (مزایای دیگر)، طبقه بندی به عنوان تعامل اکولوژیکی درون گونه ای ناهماهنگ موجه است.

  • بررسی تعاملات اکولوژیکی – تنوع تصویر: آدمخواری

هر سوالی را برای به اشتراک گذاشتن آن در FB یا Twitter انتخاب کنید

دوستان فیسبوک و توییتر خود را به چالش بکشید.

توییت‌های @BiologyAnswers

تعاملات بین گونه ای اکولوژیکی

۱۰. عمده ترین فعل و انفعالات اکولوژیکی بین گونه ای کدامند؟

تعاملات اکولوژیکی هماهنگ بین گونه ای اصلی عبارتند از: همکاری اولیه، متقابل گرایی و ترکیب گرایی. برهمکنش‌های اکولوژیکی بین گونه‌ای اصلی ناهماهنگ عبارتند از: رقابت بین گونه‌ای، انگلی، پرداتیسم و ​​آمنسالیسم.

۱۱. Protocooperation چیست؟

همکاری اولیه، تعامل زیست محیطی است که هر دو شرکت کننده از آن سود می برند، اما برای بقای آنها الزامی نیست. همکاری اولیه یک تعامل اکولوژیکی بین گونه ای هماهنگ (مثبت) است. نمونه هایی از همکاری اولیه عبارتند از: سهره بال خاردار، که با استفاده از منقار خود، باقی مانده دندان های کروکودیل را می خورد. حذف انگل های خارجی از پشت گاو توسط برخی از پرندگانی که انگل ها را می خورند. و خرچنگ گوشه نشین که در داخل پوسته هایی زندگی می کنند که در بالای آن شقایق های دریایی زندگی می کنند (اینها از خرچنگ محافظت می کنند و برای به دست آوردن غذا تحرک می یابند).

۱۲. متقابل گرایی چیست؟

متقابل گرایی تعاملی اکولوژیکی است که هر دو شرکت کننده از آن سود می برند و برای بقای آنها واجب است. متقابل گرایی یک تعامل اکولوژیکی هماهنگ (مثبت) است. متقابل گرایی به عنوان همزیستی نیز شناخته می شود. نمونه هایی از متقابل بودن عبارتند از: ارتباط بین میکروارگانیسم هایی که سلولز را هضم می کنند و نشخوارکنندگان یا حشراتی که در آنها زندگی می کنند. گلسنگ ها که توسط جلبک ها یا سیانوباکتری ها تشکیل می شوند که مواد آلی قارچ ها را تولید می کنند و با کمک آنها آب را جذب می کنند. و باکتری های نیتروف کننده از جنس Rhizobium که در صورت اتصال به گیاهان حبوبات نیتروژن به این گیاهان می دهد.

۱۳. کامنسالیسم چیست؟

کامنسالیسم تعامل زیست محیطی است که در آن یک فرد سود می برد در حالی که دیگری نه سود می برد و نه آسیب می بیند. Commensalism یک تعامل زیست محیطی هماهنگ (مثبت) است، زیرا هیچ یک از شرکت کنندگان آسیب نمی بینند. نمونه ای از کامنسالیسم باکتری های متعددی است که روی پوست و دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند بدون اینکه بیماری زا یا مفید باشند. آنها باکتری های بی خطری هستند که در کنار انسان زندگی می کنند.

۱۴. کامنسالیسم چه مزایایی می تواند برای یک گونه داشته باشد؟

کامنسالیسم ممکن است شامل به دست آوردن غذا (به عنوان مثال، باکتری های بی ضرر روده انسان)، پناهگاه یا تکیه گاه (اپی فیت ها روی درختان) و حمل و نقل (گرده های حمل شده توسط حشرات یا پرندگان) باشد. کامنسالیسمی که متضمن به دست آوردن سرپناه است، اینکیلینیزم نیز نامیده می شود.

۱۵. چند نمونه از رقابت بین گونه ای چیست؟

نمونه هایی از رقابت بین گونه ای عبارتند از: اختلاف بین کرکس ها، کرم ها، مگس ها و میکروارگانیسم ها برای لاشه و رقابت بین مارها و عقاب ها برای جوندگان.

۱۶. انگلی چیست؟

انگلی تعامل زیست محیطی است که در آن یک موجود زنده به قیمت دیگری زندگی می کند. انگل اغلب باعث مرگ فوری میزبان نمی شود زیرا برای زنده ماندن به میزبان زنده نیاز دارد.

انگلی یک تعامل اکولوژیکی بین گونه ای ناهماهنگ (منفی) است، زیرا یک شرکت کننده آسیب می بیند و دیگری سود می برد.

  • بررسی تعاملات اکولوژیکی – تنوع تصویر: انگلی

۱۷. چند نمونه از انگلی چیست؟

نمونه های کلاسیک انگل های انسان (میزبان)، مانند تریپانوزوم عامل بیماری شاگاس، ویروس اچ آی وی (ایدز)، باکتری عامل سل، شیستوزوم که باعث شیستوزومیازیس، کرم قلاب دار و غیره می شود. مثال های دیگر عبارتند از: درختان میزبان) و کرم های انگلی (انگل)، سگ (میزبان) و شپش (انگل)، گاو (میزبان) و کنه (انگل) و غیره.

۱۸-پیشگیری چیست؟

پرداتیسم تعامل اکولوژیکی است که در آن فردی برای به دست آوردن غذا فرد دیگری را مثله می کند یا می کشد. Predatism یک تعامل اکولوژیکی ناهماهنگ (منفی) است زیرا یک شرکت کننده آسیب می بیند.

۱۹. آیا گیاهخواری نوعی شکارچیزی است؟

گیاهخواری شکلی از پرداتیسم است که در آن مصرف کنندگان مرتبه اول از تولیدکنندگان (گیاهان یا جلبک ها) تغذیه می کنند. به عنوان مثال، رابطه بین پرندگان و میوه ها، انسان و سبزیجات خوراکی و غیره از اشکال درنده گرایی هستند. (پیشنهادهایی وجود دارد که گیاهخواری برگها را نوعی انگلی و گیاهخواری کل گیاهان و دانه ها را نوعی شکارچی تلقی کنیم).

۲۰. آمنسلیم چیست؟

آمنسالیسم تعامل زیست محیطی است که در آن یک فرد بدون کسب منفعت به دیگری آسیب می رساند. آمنسالیسم یک تعامل اکولوژیکی ناهماهنگ (منفی) است زیرا یک شرکت کننده آسیب می بیند.

(گاهی اوقات به اشتباه گفته می شود که آمنسالیسم شکلی از کنش متقابل اکولوژیکی است که در آن یک موجود زنده موادی را آزاد می کند که به گونه های دیگر در محیط زیست آسیب می رساند؛ این وضعیت در واقع نمونه ای از آمنسالیم است اما مفهوم به آن محدود نمی شود.)

یکی از بهترین نمونه های آممنسالیسم بین انسان و سایر گونه های در معرض خطر انقراض است که به دلیل اقدامات انسانی مانند تخریب زیستگاه ها در اثر آتش سوزی، حوادث زیست محیطی، شکار اوقات فراغت و غیره است. مثال دیگر جزر و مد قرمز است، تکثیر جلبک ها که می تواند منجر شود. مرگ بر اثر مسمومیت ماهی و سایر حیوانات.

اکنون که مطالعه تعاملات اکولوژیکی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به جانشینی زیست محیطی بروید.

منبع: Biology Q&As