۱۸ پرسش و پاسخ در مورد کرم های پهن

۱. شناخته شده ترین نمایندگان شاخه کرم های پهن کدامند؟

شناخته شده ترین نمایندگان کرم های پهن کرم هایی هستند که باعث بیماری های انسانی مانند تنیا و شیستوزوم (کرم خون) می شوند. پلاناریا، از آنجایی که در زیست شناسی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، نیز شناخته شده است.

مورفولوژی کرم های پهن

پرسش و پاسخ بیشتر با اندازه لقمه در زیر

۲. اصلی ترین ویژگی مورفولوژیکی خارجی که کرم های پهن را از سایر کرم ها (نماتدها) متمایز می کند چیست؟

کرم های پهن همچنین به عنوان کرم های پهن شناخته می شوند زیرا کرم هایی با بدن صاف هستند. این ویژگی مورفولوژیکی خارجی اصلی است که آنها را از نماتدها (کرم های گرد) متمایز می کند.

۳. بدن کرم های پهن از چند لایه زاینده تشکیل شده است؟ با توجه به این ویژگی چگونه طبقه بندی می شوند؟

کرم های پهن اولین جانوران تری پلوبلاست هستند (به یاد داشته باشید که cnidarians دیپلوبلاستیک هستند)، به این معنی که آنها دارای سه لایه جوانه هستند: اکتودرم، مزودرم و اندودرم.

فیزیولوژی کرم های پهن

۴. انواع گوارش و دستگاه گوارش کرم های پهن کدامند؟

کرم های پهن سیستم گوارشی ناقصی دارند و از هضم مکمل خارج سلولی و درون سلولی استفاده می کنند.

۵. مواد مغذی توسط دستگاه گوارش در پلاناریا چگونه توزیع می شود؟

پلاناریا دارای یک سیستم گوارشی تک باز (ناقص) با شاخه هایی است که مواد مغذی را به تمام قسمت های بدن منتقل می کند.

۶. تبادل گاز در کرم های پهن چگونه انجام می شود؟

کرم های پهن گازها را منحصراً از طریق انتشار در سطح بدن خود تبادل می کنند. این تنها به این دلیل امکان‌پذیر است که همه سلول‌ها نسبتاً نزدیک بیرون خود قرار دارند، زیرا گازها سلول به سلول منتشر می‌شوند (شکل صاف این کرم‌ها ویژگی‌ای است که این نوع تنفس را امکان‌پذیر می‌کند).

۷. پوریفران ها و کیسه تاننان سیستم دفعی ندارند. آیا کرم های پهن سیستم دفعی دارند؟

کرم های پهن دارای یک سیستم دفعی اولیه هستند که از سلول های شعله (که سولنوسیت نیز نامیده می شود)، مجاری دفعی و منافذ دفعی ساخته شده است.

۸. نمونه کرم پهن آب شیرین چیست؟ این حیوانات هنگام زندگی در آن محیط چه مشکل فیزیولوژیکی را باید حل کنند؟

کرم های پهن آب شیرین، مانند پلاناریا، دارای محیط داخلی بسیار بیشتری نسبت به محیط بیرونی خود در املاح هستند و در نتیجه تمایل به جذب آب دارند. سپس این موجودات به یک سیستم زهکشی نیاز دارند تا از مرگ سلولی ناشی از آب زیاد جلوگیری کنند.

این مشکل با وجود پروتونفریدیا در امتداد کانال های طولی در بدن آنها حل می شود. پروتونفریدیا دارای سلول های مژک دار هستند که به آنها سلول های شعله ای می گویند که آب را از طریق منافذ دفعی به خارج از بدن می راند.

۹. آیا سیستم عصبی کرم های پهن بیشتر یا کمتر ازکیسه تنان پیچیده است؟ ساختارهای عصبی اصلی موجود در کرم های پهن کدامند؟ چگونه این سازمان عصبی برای تنوع سوله‌های زیست‌محیطی که توسط گونه‌های این شاخه کشف می‌شوند، مهم است؟

کرم های پهن سیستم عصبی پیچیده‌تری نسبت به کیسه تنان دارند، زیرا حاوی تارهای عصبی با گانگلیون (گروه‌بندی نورون‌ها) ظاهر می‌شوند، که مشخصه فرآیند تکاملی افزایش پیچیدگی عصبی است. در کرم های پهن، آغاز فرآیند سفالیزاسیون با غلظت نورون ها (سلول های عصبی) در قسمت قدامی بدن و ظاهر شدن سلول های گیرنده نوری در تخمک دیده می شود.

با توجه به افزایش ظرفیت این جانوران برای درک و تعامل با محیط خود، به لطف افزایش پیچیدگی شبکه عصبی آنها، امکان یافتن کرم های پهن در محیط ها و روش های مختلف زندگی از جمله زمینی و با انواع مختلف وجود دارد. روش های زندگی، از جمله گونه های انگلی و آزاد.

۱۰. سفالیزاسیون چیست؟ چگونه تقارن جانبی به سفالیزاسیون کمک می کند؟

سفالیزاسیون تمایل تکاملی برای تمرکز کنترل عصبی در ساختارهای مرکزی است که در آن نورون ها گروه بندی می شوند (از جمله مغز و تشکیلات گانگلیون). از نظر تکاملی، فرآیند سفالیزاسیون با ظهور عقده‌ها (گروه‌هایی از نورون‌ها) در پلاتی‌هلمینت‌ها آغاز می‌شود و در مهره‌داران، حیواناتی که جمجمه دارند برای محافظت از مغز توسعه‌یافته به اوج خود می‌رسد.

از طریق تقارن جانبی می توان بدن را به قسمت های جانبی تقسیم کرد: فوقانی، تحتانی، قدامی و خلفی. این قسمت‌ها باید به نحوی یکپارچه و کنترل شوند و این نیاز باعث پیدایش پیچیدگی عقده‌ای و موجودات دارای سر، انتهای ممتاز بدن دو طرفه می‌شود که فرماندهی مرکزی عصبی و اندام‌های حسی مهم در آن قرار دارند.

تولید مثل در کرم های پهن

۱۱. آیا کرم های پهن از تولید مثل جنسی استفاده می کنند یا غیرجنسی؟

کرم های پهن ممکن است تولید مثل جنسی یا غیرجنسی داشته باشند.

۱۲. چگونه می توان تولید مثل غیرجنسی در پلاناریا را توصیف کرد؟

پلاناریاها می توانند به صورت غیرجنسی با تقسیم دوگانه عرضی به دلیل قابلیت باززایی بسیار بافت هایشان تقسیم شوند. هنگامی که آنها به یک بستر متصل می شوند، می توانند یک انقباض در ناحیه میانی خود ایجاد کنند و بدن خود را به دو قسمت جدا می کنند، که هر کدام نمونه جدیدی را با بازسازی بافت تولید می کنند.

۱۳. آیا کرم های پهن تک پایه ای هستند یا دوپایه ای؟

کرم‌های پهن هرمافرودیت تک‌پایه‌ای مانند پلاناریا و تانیا و همچنین گونه‌های دوپایه‌ای (دارای نمونه‌های نر و ماده) مانند شیستوزوم‌ها وجود دارند.

۱۴. آیا یک گونه هرمافرودیت امکان لقاح متقابل را دارد؟

گونه‌های هرمافرودیتی از جانوران و گیاهان لقاح متقابل را عمدتاً به دلیل بلوغ ساختارهای ماده و نر در دوره‌های مختلف انجام می‌دهند.

لقاح متقاطع در پلاناریا رخ می دهد که هرمافرودیت هایی هستند که در آن لقاح جنسی با گامت های نر و ماده از نمونه های مختلف انجام می شود. این نمونه ها ساختارهای جنسی خود را کنار هم می آورند و گامت ها را مبادله می کنند.

۱۵. توسعه مستقیم چیست؟ آیا پلاناریا مرحله لاروی دارد؟

تولید مثل جنسی با رشد مستقیم نوعی از تولید مثل جنسی است که در آن هیچ مرحله لاروی رشد جنینی وجود ندارد. هنگامی که یک مرحله لاروی وجود دارد، به آن رشد غیر مستقیم می گویند.

هیچ مرحله لاروی در تولید مثل جنسی پلاناریا وجود ندارد.

کلاس های کرم های پهن

۱۶. کرم های پهن به کدام دسته تقسیم می شوند؟ چگونه می توان این طبقات را توصیف کرد و در هر یک از آنها چه گونه هایی وجود دارد؟

کرم های پهن به سه دسته تقسیم می شوند: توربلاریان (یا توربلاریا)، ترماتودها (یا ترماتودا) و سستودها (یا سستودا).

توربلارها کرم های پهنی هستند که آزاد زندگی می کنند و نماینده اصلی آنها پلاناریا ( Dugesia tigrina ) است. ترماتودها انگل هایی هستند که در داخل میزبان زندگی می کنند. شیستوزوم ( Schistosoma mansoni ) که باعث شیستوزومیازیس می شود نمونه ای از آن است. سستودها نیز انگل هستند. آنها دستگاه گوارش ندارند و سلول های آنها از طریق جذب مواد مغذی از میزبان خود تغذیه می شوند. شناخته شده ترین گونه های نماینده آنها تانیا گوشت گاو و خوک (Tenia saginata و Taenia solium ) است که انگل های انسانی هستند.

۱۷. بیماری های اصلی انسان توسط کرم های پهن چیست؟

بیماری‌های اصلی انسانی که توسط پلاتی‌هلمینت‌ها ایجاد می‌شوند عبارتند از: شیستوزومیازیس، بیماری کرم نواری (ستودیازیس) و سیستی‌سرکوزیس.

(توجه: بیماری ها در قسمت « بیماری ها » این سایت بررسی می شوند.)

خلاصه کرم های پهن

۱۸. چگونه می توان کرم های پهن را با توجه به نمونه هایی از گونه های نماینده، مورفولوژی پایه، نوع تقارن، لایه های جوانه و کولوم، دستگاه گوارش، سیستم تنفسی، دستگاه گردش خون، دستگاه دفع، سیستم عصبی و انواع تولید مثل توصیف کرد؟(ویژگی های کرم های پهن)

نمونه هایی از گونه های نماینده: پلاناریا، شیستوزوم، تنیا. مورفولوژی پایه: کرم پهن. نوع تقارن: دو طرفه. لایه های جوانه و کولوم: تریپلوبلاستیک، آکوئلومات. دستگاه گوارش: ناقص. سیستم تنفسی: وجود ندارد، تنفس از طریق انتشار. سیستم گردش خون: وجود ندارد. سیستم دفعی: پروتونفریدی با سلول های شعله. سیستم عصبی: گانگلیال، شروع سفالیزاسیون. انواع تولید مثل: غیرجنسی و جنسی.

اکنون که مطالعه کرم های پهن را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به کرم های گرد بروید .