ساده ترین راه برای یادگیری در مورد جنین شناسی را کشف کنید

این بررسی جنین شناسی همه چیز را در مورد مراحل اولیه زندگی توضیح می دهد. این دانش اساسی برای امتحانات زیست شناسی معمولی است. و به دو بخش تقسیم می شود: رشد و نمو جنین و پرده های جنینی

برای شما مهم است که قبلاً بخش های جانورشناسی و فیزیولوژی این سایت را مطالعه کرده باشید، زیرا این بخش ها حاوی دانش اولیه مورد نیاز برای درک بهتر جنین شناسی هستند.

زیبایی و رمز و راز همه جنین شناسی را کشف کنید. این واقعا شگفت انگیز است که چگونه یک سلول منفرد، زیگوت، به یک ارگانیسم پیچیده تبدیل می شود. چگونه ممکن است چنین پدیده جادویی رخ دهد؟ به نظر ما هنوز یک راز است. وقتی جنین شناسی را مرور می کنید با یکی از زیباترین جنبه های طبیعت در تماس می شوید.

یک موضوع برای مطالعۀ جنین شناسی انتخاب کنید

رشد و نمو جنین

در اینجا، شما می توانید یک بررسی کامل از رشد جنین انسان، از جمله تمام مراحل، هیستوژنز و اندام زایی پیدا کنید.

پرده های جنینی

غشاهای خارج جنینی ساختارهایی هستند که به رشد جنینی کمک می کنند. بررسی پرسش و پاسخ ما را در اینجا مطالعه کنید.

برای یادگیری سریع

  • موضوعی را برای یادگیری انتخاب کنید
  • دنباله پرسش و پاسخ را از اول تا آخر مطالعه کنید
  • وقتی همه چیز را در کتابی که در حال مطالعه آن هستید یاد گرفتید، به پرسش و پاسخ بعدی بروید
  • بعد از آخرین مورد، همه پرسش و پاسخ ها را مرور کنید
  • یادت باشه این صفحه رو علامت گذاری کنی

منبع: Biology Q&As