مطالعه بافت های حیوانی و عملکرد آنها

بافت های حیوانی و سیستم های اندام

۱- ترتیب منطقی رابطه بین اتم ها، مولکول ها، سلول ها و غیره تا بیوسفر چگونه است؟

اتم ها مولکول هایی را تشکیل می دهند که سلول هایی را تشکیل می دهند که بافت هایی را تشکیل می دهند که اندام هایی را تشکیل می دهند که سیستم ها را تشکیل می دهند. سیستم ها به نوبه خود افراد را تشکیل می دهند که جمعیت هایی را تشکیل می دهند که جوامع (بیولوژیکی) را تشکیل می دهند که اجزای زیستی اکوسیستم ها را تشکیل می دهند. همه اکوسیستم های روی زمین زیست کره را تشکیل می دهند.

۲. ارگانیسم های پرسلولی از طریق میتوز سریالی تشکیل می شوند. آیا اگر هر سلولی که توسط میتوز تولید می‌شود با سلول‌های مادرش یکسان باشد، این شکل‌گیری ممکن است؟ چگونه تکامل این مشکل را حل کرد؟

تشکیل ارگانیسم‌های چند سلولی پیچیده و متمایز امکان‌پذیر نخواهد بود اگر میتوز در جنین‌ها تنها سلول‌های دختری یکسان با سلول مادر تولید کند، زیرا هیچ تمایز یا تخصص ساختاری یا عملکردی بین سلول‌ها وجود نخواهد داشت.

تکامل این مشکل را با ایجاد فرآیند تمایز سلولی حل کرد که بوسیله آن برانگیخته شده توسط محرک‌هایی که هنوز توسط علم شناخته نشده است، دودمان سلولی مختلف و تخصصی بافت‌ها، اندام‌ها و سیستم‌های مختلفی را تولید می‌کنند که در مجموع ارگانیسم‌های چند سلولی را تشکیل می‌دهند.

تمایز سلولی احتمالاً یک فرآیند بسیار پیچیده است که برخی از ژن‌ها را در سلول در پاسخ به برخی محرک‌ها فعال و غیرفعال می‌کند.

انواع بافت های حیوانی

۳. انواع اصلی بافت حیوانی کدامند؟

بافت های سلولی حیوانی اصلی عبارتند از بافت اپیتلیال، بافت عصبی، بافت عضلانی و بافت همبند.

بافت های اپیتلیال

۴. بافت های اپیتلیال چیست؟ عملکرد آنها چیست و چگونه آن عملکرد با ویژگی های بافت مرتبط است؟

بافت‌های اپیتلیال که اپیتلیوم نیز نامیده می‌شوند، بافت‌هایی هستند که سطوح خارجی و داخلی بدن را می‌پوشانند.

عملکرد کلی اپیتلیوم ایجاد حفاظت و نفوذناپذیری (یا نفوذپذیری انتخابی) برای ساختار پوشش آن است. این دلیل ویژگی معمولی اپیتلیوم است: کنار هم قرار گرفتن لایه‌هایی از سلول‌های بسیار نزدیک با فضای بین سلولی کم یا بدون فضای بین هر دو سلول همسایه.

بافت عصبی

۵- بافت عصبی از کدام سلول ها ساخته شده است؟ عملکرد ژنریک این بافت چگونه با ویژگی های نوع سلول اصلی تشکیل دهنده آن مرتبط است؟

بافت عصبی از نورون ها و سلول های گلیال ساخته شده است.

وظیفه بافت عصبی دریافت و انتقال تکانه های عصبی (دریافت و انتقال اطلاعات) است. این تابع از مورفولوژی مشخصه نورون ها مشتق شده است که حاوی برجستگی های غشایی (دندریت) برای دریافت اطلاعات و یک برجستگی غشایی دراز (آکسون یا فیبر عصبی) برای انتقال اطلاعات در فاصله است. سلول های گلیال از نورون ها حمایت می کنند و این فرآیند را تسهیل می کنند (گاهی اوقات به عنوان عایق عمل می کنند).

بافت های عضلانی

۶. بافت عضلانی چیست؟ عملکرد این بافت چگونه با خصوصیات معمول سلول های آن مرتبط است؟

بافت‌های عضلانی بافت‌هایی هستند که از سلول‌هایی ساخته شده‌اند که قادر به انجام انقباضات و در نتیجه ایجاد حرکت هستند.

عملکرد بافت عضلانی کشیدن استخوان ها (عضله مخطط اسکلتی)، انقباض و حرکت احشاء و عروق (عضله صاف) و ایجاد ضربان قلب (عضله مخطط قلب) است. سلول های عضلانی دارای ساختارهای داخلی به نام سارکومر هستند که در آن مولکول های میوزین و اکتین برای ایجاد انقباض و اتساع (حرکت) رسوب می کنند.

بافت همبند

۷. عملکرد بیولوژیکی معمولی بافت های همبند چیست؟ این عملکرد چگونه با ویژگی های اصلی سلول های آن مرتبط است؟

عملکرد معمول بافت های همبند پر کردن فضاهای خالی در امتداد سایر بافت های بدن است.

این عملکرد مربوط به توانایی سلول های بافت همبند برای ترشح موادی است که مواد خارج سلولی مانند کلاژن و الیاف الاستیک تولید می کنند و باعث ایجاد توزیع فضا بین این سلول ها می شود.

(ویژگی های بیولوژیکی مهم دیگری از بافت های همبند مانند حمل و نقل مواد، دفاع از بدن و غیره وجود دارد).

۸. چه نوع بافتی غضروف و استخوان را تشکیل می دهد؟

استخوان ها و غضروف ها، هر دو بافت هایی با مقدار زیادی مواد بین سلولی هستند، از بافت همبند تشکیل شده اند.

۹. آیا سلول های بافت همبند نزدیک یا دور از سایر سلول های بافت همبند هستند؟

فضای نسبتاً بزرگ بین سلول ها یکی از ویژگی های معمول بافت همبند است. به طور کلی مقدار زیادی از مواد بین سلولی توسط این سلول ها ترشح می شود.

۱۰. وظایف کلی بافت همبند چیست؟

وظایف اصلی بافت های همبند عبارتند از: فضاهای نگهدارنده و پرکننده. تغذیه سلولی؛ ذخیره انرژی (چربی)؛ خون سازی (تشکیل خون، سلول های خونی و اجزای خون)؛ و دفاع ایمنی (سلول های تخصصی).

۱۱. بافت همبند مناسب چیست؟

نام بافت همبند مناسب برای تعیین بافت همبند که فضاهای بینابینی را پر می کند در مقابل بافت های همبند تخصصی (خون، استخوان، غضروف، بافت چربی و غیره) استفاده می شود. بافت همبند به درستی رشته های کلاژن، الاستین و شبکه ای را ترشح می کند.

۱۲. سلول های اصلی بافت همبند مناسب کدامند؟ نام ماده بین سلولی که این سلول ها را احاطه کرده است چیست؟

سلول های اصلی بافت همبند فیبروبلاست ها هستند که سلول هایی هستند که مواد بین سلولی را ترشح می کنند. این سلول ها اکثریت سلول های بافت را تشکیل می دهند. فیبروبلاست‌ها بعداً به فیبروسیت‌ها، سلول‌های بالغ با نقش محدود در ترشح تبدیل می‌شوند.

ماده بین سلولی که فضاهای بین بافتی را پر می کند ماتریکس بینابینی یا فقط ماتریکس نامیده می شود.

۱۳. سه نوع فیبر پروتئینی در بافت همبند مناسب چیست؟

ماتریس بافت همبند مناسب از الیاف کلاژن، الیاف الاستیک و الیاف مشبک ساخته شده است.

۱۴. تارهای کلاژن بافت همبند چه وظیفه ای دارند؟

کلاژن انواع مختلفی دارد. عملکرد اصلی این پروتئین ها حفظ شکل و سفتی ساختاری بافت است. (کلاژن فراوان ترین پروتئین در بدن انسان است.)

۱۵. الیاف کشسان بافت همبند از چه موادی ساخته شده اند؟ برخی از وظایف این الیاف چیست؟

الیاف الاستیک از پروتئینی به نام الاستین ساخته شده اند.

فیبرهای الاستیک در دیواره سرخرگ ها به وفور یافت می شوند و به حفظ فشار خون شریانی در این عروق کمک می کنند. آنها همچنین در ریه ها وجود دارند و به آنها خاصیت ارتجاعی می دهند (برخی از بیماری های تنفسی در اثر تخریب این رشته ها ایجاد می شوند). در بسیاری از اندام ها و بافت های دیگر، فیبرهای الاستیک در ماتریکس بینابینی یافت می شوند.

۱۶. رشته های شبکه ای بافت همبند چیست و در کجا می توان آنها را یافت؟

فیبرهای رتیکولار الیاف بینابینی بسیار ظریفی هستند که از نوع خاصی از کلاژن به نام کلاژن نوع III ساخته شده اند. آنها را می توان در بسیاری از اندام ها و بافت ها مانند غدد لنفاوی، طحال، کبد، عروق خونی و همچنین فیبرهای عضلانی پوشاننده یافت.

۱۷. چه بیماری های بافت همبند؟ چند نمونه از آنها چیست؟

بیماری های بافت همبند بیماری های ارثی یا اکتسابی هستند (بسیاری از آنها خود ایمنی هستند) که با نقص در ساختار یا عملکرد اجزای بافت همبند از جمله کمبود کلاژن، الاستین و غیره مشخص می شوند. برخی از این بیماری ها لوپوس، درماتومیوزیت، کلوئید، اسکلرودرمی، بیماری بافت همبند مخلوط، موسینوز و سندرم مارفان.

اکنون که مطالعه بافت های حیوانی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: برو به خون .