مطالعه سیستم تولید مثل مرد و زن

دستگاه تناسلی مرد

۱. چه اندام هایی از دستگاه تناسلی مرد هستند؟

اندام هایی که دستگاه تناسلی مردان را تشکیل می دهند عبارتند از: بیضه ها، اپیدیدیم، مجرای دفران، وزیکول های منی، مجرای انزال، پروستات، غدد بولبورترال، مجرای ادرار و آلت تناسلی.

۲. در مورد تولید مثل، عملکرد بیضه ها چیست؟

بیضه ها غدد جنسی مردانه هستند. یعنی اندام هایی که تولید گامت در آنها صورت می گیرد. در انسان، گامت ها با میوزی که در بیضه ها ایجاد می شود، تولید می شوند.

۳. پس از عبور از اپیدیدیم، سلول های اسپرم تا خارج شدن از چه ساختارهایی حرکت می کنند؟

پس از خروج از اپیدیدیم در بیضه، سلول های اسپرم وارد مجرای دفران می شوند. پس از آن، ترشحات وزیکول های منی را دریافت کرده و (از سمت راست و چپ) در مجرای انزال جمع می شوند. آنها همچنین از پروستات و غدد بولبورترال ترشح می کنند و سپس از طریق مجرای ادرار، داخل آلت تناسلی، به بیرون می روند.

۴. وظیفه ترشحات پروستات، کیسه منی و غدد بولبورترال در تولید مثل چیست؟

این ترشحات همراه با سلول های اسپرم از بیضه ها منی را تشکیل می دهند. این ترشحات وظیفه تغذیه سلول های اسپرم را دارند و به عنوان وسیله ای مایع برای تکثیر آنها عمل می کنند. PH قلیایی مایع منی همچنین ترشحات اسیدی واژن را خنثی می کند و امکان بقای سلول های اسپرم در محیط واژن را پس از جفت شدن فراهم می کند.

۵. چه غدد درون ریز فعالیت جنسی مردان را تنظیم می کند؟ این تنظیم چگونه کار می کند و چه هورمون هایی در آن نقش دارند؟

در مردان، فعالیت جنسی توسط غدد درون ریز تنظیم می شود: هیپوفیز (هیپوفیز)، غدد فوق کلیوی و غدد جنسی (بیضه ها).

FSH (هورمون محرک فولیکول) که توسط آدنوهیپوفیز ترشح می شود، روی بیضه ها عمل می کند و باعث تحریک اسپرماتوژنز می شود. LH (هورمون لوتئین کننده)، یکی دیگر از هورمون های آدنوهیپوفیزال، تولید تستوسترون را توسط بیضه ها تحریک می کند. تستوسترون که تولید آن پس از شروع بلوغ تشدید می شود، بر روی چندین اندام بدن اثر می گذارد و مسئول ظاهر ویژگی های جنسی ثانویه مردانه است (ریش، موهای بدن، صدای عمیق، افزایش توده عضلانی و استخوانی، بلوغ اندام تناسلی و غیره). تستوسترون همچنین باعث تحریک اسپرماتوژنز می شود.

سیستم تولید مثل زن

۶. چه اندام هایی از دستگاه تناسلی زن هستند؟

اندام هایی که دستگاه تناسلی زنان را تشکیل می دهند تخمدان ها، لوله های فالوپ (یا لوله های رحمی)، رحم، واژن و فرج هستند.

۷. تشکیل گامت در زنان در چه دوره ای از زندگی آغاز می شود؟

میوز که گامت های ماده را تشکیل می دهد در سلول های فولیکول های تخمدان قبل از تولد شروع می شود. پس از شروع بلوغ، تحت محرک های هورمونی، در هر سیکل قاعدگی، یکی از سلول ها در سطح تخمدان آزاد می شود و میوز دوباره شروع می شود. با این حال، فرآیند میوز تنها در صورتی به نتیجه می رسد که لقاح رخ دهد.

۸- چه اندامی گامت ماده را تحت تشکیل آزاد می کند؟ این انتشار چگونه راه اندازی می شود؟ چه اندامی گامت های آزاد شده را جمع آوری می کند؟

اندامی که گامت ماده را آزاد می کند، تخمدان، غدد جنسی زنانه است. آزاد شدن تخمک پاسخی به محرک های هورمونی است. سلول تخمک نابالغ (هنوز یک تخمک) به داخل حفره شکمی می افتد و توسط لوله فالوپ (لوله رحم یا مجرای تخمک)، یک ساختار لوله ای که تخمدان را به رحم متصل می کند، برداشته می شود.

۹. روابط تشریحی بین اندام های دستگاه تناسلی زنان از فرج خارجی تا تخمدان ها چگونه است؟

اندام تناسلی خارجی زن فرج نامیده می شود. فرج دهانه خارجی کانال واژن یا واژن است. واژن ارگان جفت زن است و انتهای خلفی آن از طریق دهانه رحم با رحم ارتباط برقرار می کند. رحم به دو بخش تقسیم می شود: دهانه رحم و حفره رحم. دیواره های جانبی فوندوس رحم با لوله های فالوپ ارتباط برقرار می کنند. انتهای دیگر هر لوله فالوپ به فیمبریا ختم می شود و حاشیه هایی در حفره شکمی ایجاد می کند. بین لوله رحم و تخمدان فضای داخل شکمی قرار دارد

چرخه قاعدگی

۱۰. سیکل قاعدگی چیست؟

چرخه قاعدگی متوالی فعل و انفعالات بین هورمون ها و اندام های دستگاه تناسلی زنانه است که پس از شروع بلوغ، ترشح گامت های زنانه را تنظیم کرده و رحم را برای لقاح و بارداری آماده می کند.

۱۱. چه غدد درون ریز در چرخه قاعدگی نقش دارند؟ چه هورمون هایی دخیل هستند؟

غدد درون ریز که هورمون های دخیل در چرخه قاعدگی را ترشح می کنند، هیپوفیز (غده هیپوفیز) و تخمدان ها هستند.

هورمون های آدنوهیپوفیز عبارتند از FSH (هورمون محرک فولیکول) و LH (هورمون لوتئین کننده) و هورمون های تخمدان ها استروژن و پروژسترون هستند.

۱۲. چه رویدادی نشانه شروع سیکل قاعدگی است؟ غلظت FSH، LH، استروژن و پروژسترون خون در این مرحله از چرخه چقدر است؟

طبق قرارداد، سیکل قاعدگی از روز شروع قاعدگی شروع می شود. (قاعدگی همان خونریزی آندومتر است که از طریق کانال واژن دفع می شود.) در این روزها هورمون های FSH، LH، استروژن و پروژسترون غلظت کمی دارند.

۱۳. بعد از قاعدگی، چه هورمونی بر بلوغ فولیکول های تخمدان تأثیر می گذارد؟

بلوغ فولیکول های تخمدان پس از قاعدگی با عمل FSH (هورمون محرک فولیکول) تحریک می شود.

۱۴. چه هورمونی از فولیکول های در حال رشد تخمدان ترشح می شود؟ عملکرد آن هورمون روی رحم چیست؟

فولیکول هایی که بعد از قاعدگی رشد می کنند استروژن ترشح می کنند. این هورمون ها بر روی رحم اثر می گذارند و ضخیم شدن آندومتر (مخاط داخلی رحم) را تحریک می کنند.

۱۵. ارتباط بین سطح استروژن و سطح LH در چرخه قاعدگی چیست؟ عملکرد LH در سیکل قاعدگی چیست و غلظت خون آن چه زمانی به اوج می رسد؟

افزایش غلظت استروژن خون با رشد فولیکول تخمدان باعث ترشح LH در هیپوفیز می شود. در طی این مرحله، LH همراه با FSH عمل می‌کند تا به بلوغ فولیکول کمک کند، فولیکول در روز چهاردهم پاره می‌شود و گامت ماده (تخمک‌گذاری) آزاد می‌شود. پس از آزاد شدن تخمک، LH تشکیل جسم زرد را تحریک می کند، ساختاری که از توده فولیکولی باقی مانده ساخته شده است. غلظت LH در روز چهاردهم سیکل به حداکثر خود می رسد.

  • بررسی سیستم تولید مثل – تنوع تصویر: جسم زرد

۱۶. چه هورمون هایی باعث آزاد شدن گامت زنانه از فولیکول می شوند و در کدام روز از سیکل قاعدگی این پدیده اتفاق می افتد؟ اسم این رویداد چیست؟

هورمون هایی که باعث آزاد شدن تخمک از فولیکول می شوند، FSH و LH هستند، هورمون هایی که در حداکثر غلظت خون در حدود روز چهاردهم چرخه یافت می شوند. آزاد شدن گامت ماده از تخمدان را تخمک گذاری می نامند. تخمک گذاری در (حدود) روز چهاردهم سیکل قاعدگی اتفاق می افتد.

۱۷. گامت ماده چگونه از تخمدان به رحم حرکت می کند؟

گامت ماده آزاد شده توسط تخمدان به داخل حفره شکمی اطراف می افتد و توسط لوله فالوپ جمع آوری می شود. اپیتلیوم داخلی لوله های رحمی دارای سلول های مژک دار است که تخمک یا سلول تخمک بارور شده را به سمت رحم حرکت می دهند.

۱۸. چه مدت بعد از تخمک گذاری باید لقاح انجام شود تا موثر باشد؟

اگر لقاح تقریباً ۲۴ ساعت پس از تخمک گذاری انجام نشود، تخمک آزاد شده اغلب می میرد.

۱۹. فولیکول پس از تخمک گذاری به چه ساختاری تبدیل می شود؟ اهمیت آن ساختار در سیکل قاعدگی چیست؟

فولیکولی که تخمک را آزاد می کند تحت تأثیر LH قرار می گیرد و به جسم زرد تبدیل می شود. جسم زرد بسیار مهم است زیرا استروژن و پروژسترون ترشح می کند.

این هورمون ها مخاط رحم را که آندومتر نیز نامیده می شود، برای نیداسیون (کاشت زیگوت در دیواره رحم) و رشد جنینی آماده می کنند، زیرا ضخیم شدن بافت مخاطی را تحریک می کنند، عروق آن را افزایش می دهند و باعث پیدایش گلیکوژن رحم می شوند. غدد تولید کننده

۲۰. اهمیت غدد تولید کننده گلیکوژن رحم چیست؟

غدد رحمی گلیکوژن تولید می کنند که می تواند برای تغذیه جنین قبل از رشد کامل جفت به گلوکز تجزیه شود.

۲۱. بازخورد منفی بین هیپوفیز و جسم زرد چگونه کار می کند؟ نام جسم زرد آتروفی شده پس از این فرآیند بازخورد چیست؟

پس از تخمک گذاری، ترشحات استروژن و پروژسترون از جسم زرد ترشح FSH و LH هیپوفیزیال را مهار می کند (این امر از طریق مهار GnRH، هورمون آزاد کننده گنادوتروپین، یک هورمون هیپوتالاموسی اتفاق می افتد). غلظت خون این هورمون های آدنوهیپوفیز یک بار دیگر به سطح پایه کاهش می یابد. با کاهش LH، جسم زرد (لوتئوم به معنی “زرد”) آتروفیک می شود و به جسم آلبیکنس (“سفید”) تبدیل می شود. با پسرفت جسم زرد، تولید استروژن و پروژسترون متوقف می شود.

۲۲. از نظر هورمونی چرا قاعدگی اتفاق می افتد؟

قاعدگی پوسته پوسته شدن ماهانه آندومتر است که با کاهش سطح استروژن و پروژسترون پس از پسرفت جسم زرد رخ می دهد. این به این دلیل است که این هورمون ها، عمدتاً پروژسترون، دیگر نمی توانند ضخیم شدن آندومتر را پشتیبانی و حفظ کنند.

  • بررسی سیستم تولید مثل – تنوع تصویر: اندومتر

۲۳. خونریزی همراه با قاعدگی چه توضیحی دارد؟

خونریزی همراه با قاعدگی به این دلیل رخ می دهد که آندومتر یک بافت بسیار عروقی است. پارگی رگ های خونی مخاط رحم در هنگام پوسته پوسته شدن قاعدگی باعث خونریزی می شود.

۲۴. سیکل قاعدگی چه مراحلی دارد؟

چرخه قاعدگی به دو مرحله اصلی تقسیم می شود: فاز فولیکولی (یا قاعدگی) و فاز لوتئال (یا ترشحی).

مرحله قاعدگی از روز اول قاعدگی شروع می شود و تا تخمک گذاری (حدود روز چهاردهم) ادامه می یابد. فاز لوتئال بعد از تخمک گذاری شروع می شود و با شروع قاعدگی (حدود روز بیست و هشتم) به پایان می رسد.

۲۵. با احتساب اتفاقات اصلی و تغییرات هورمونی، سیکل قاعدگی را چگونه می توان توصیف کرد؟

این چرخه را می توان مانند یک ساعت آنالوگ توصیف کرد که در آن ساعت ۱۲ آغاز و پایان چرخه قاعدگی است و ساعت ۶ مطابق با روز چهاردهم چرخه است.

در ساعت ۱۲، قاعدگی و در نتیجه چرخه قاعدگی شروع می شود و سطح FSH خون شروع به افزایش می کند. حدود ساعت ۲، فولیکول‌هایی که تحت تأثیر FSH بالغ می‌شوند، از قبل استروژن ترشح می‌کنند و آندومتر در حال ضخیم شدن است. در حدود ساعت ۳، استروژن به شدت باعث افزایش سطح LH خون می شود. در ساعت ۶ (روز چهاردهم)، LH در حداکثر غلظت خود است و FSH نیز در سطوح بالایی برای تحریک تخمک گذاری است. LH سپس تشکیل جسم زرد را تحریک می کند. حدود ساعت ۷، جسم زرد مقدار زیادی استروژن و پروژسترون ترشح می کند و آندومتر حتی بیشتر ضخیم می شود. سطح FSH و LH با افزایش هورمون های تخمدان کاهش می یابد. در حدود ساعت ۱۱، کاهش سطح LH و FSH باعث می شود جسم زرد به جسم آلبیکنس تبدیل شود. تولید استروژن و پروژسترون متوقف می شود و آندومتر پسرفت می کند. دوباره در ساعت ۱۲ (روز بیست و هشتم)، آندومتر پوسته پوسته می شود و یک سیکل قاعدگی جدید شروع می شود.

لقاح

۲۶. به طور کلی جفت گیری در چه مرحله ای از سیکل قاعدگی می تواند منجر به لقاح شود؟

اگرچه این یک قانون نیست، اما برای موثر بودن، لقاح باید در عرض ۲۴ ساعت پس از تخمک گذاری (که در حدود روز ۱۴ سیکل قاعدگی اتفاق می افتد) انجام شود. لقاح ممکن است رخ دهد حتی اگر جفت گیری تا ۳ روز قبل از تخمک گذاری انجام شود، زیرا گامت های نر حدود ۷۲ ساعت در دستگاه تناسلی زن زنده می مانند.

اما دوره باروری زنان دوره ۷ روز قبل از تخمک گذاری تا ۷ روز پس از تخمک گذاری در نظر گرفته می شود.

۲۷. لقاح در چه قسمتی از دستگاه تناسلی زنان اتفاق می افتد؟

لقاح معمولا در لوله های فالوپ اتفاق می افتد، اما می تواند در رحم نیز انجام شود. مواردی وجود دارد که لقاح ممکن است حتی قبل از ورود تخمک به لوله رحم اتفاق بیفتد، که ممکن است منجر به یک وضعیت پزشکی شدید به نام حاملگی شکمی شود.

۲۸. مکانیسم تحریک جنسی در زنان چگونه لقاح را تسهیل می کند؟

در هنگام برانگیختگی جنسی در زنان، واژن موادی ترشح می کند تا اسیدیته خود را خنثی کند و به این ترتیب اجازه بقای سلول های اسپرم در آن را می دهد. در طول دوره باروری زنانه، هورمون‌ها باعث می‌شوند مخاطی که سطح داخلی رحم را می‌پوشاند چسبناک‌تر کند تا به عبور سلول‌های اسپرم به داخل لوله‌های رحم کمک کند. در طی جفت‌گیری، دهانه رحم به داخل واژن پیش می‌رود تا ورود گامت‌های مردانه را از طریق کانال دهانه رحم تسهیل کند.

نیداسیون و بارداری

۲۹. نیداسیون چیست؟ در چه مرحله ای از چرخه قاعدگی انیداسیون رخ می دهد؟

نیداسیون لانه گزینی جنین در رحم است. نیداسیون در حدود روز هفتم پس از لقاح، یعنی ۷ تا ۸ روز پس از لقاح رخ می دهد (بدیهی است که فقط در صورتی اتفاق می افتد که لقاح نیز رخ دهد). از آنجایی که در فاز لوتئال رخ می دهد، سطح پروژسترون بالا است و آندومتر در بهترین شرایط خود برای دریافت جنین است.

۳۰. بارداری لوله ای چیست؟

اغلب لقاح در لوله های فالوپ انجام می شود. به طور کلی، زیگوت تازه تشکیل شده به رحم منتقل می شود، جایی که نیدراسیون و رشد جنینی رخ می دهد. با این حال، در برخی موارد، زیگوت نمی تواند به داخل رحم فرود آید و جنین خود را در بافت لوله رحمی لانه گزینی می کند که این ویژگی حاملگی لوله ای است. حاملگی لوله ای یک وضعیت بالینی شدید است زیرا لوله اغلب در دوران بارداری پاره می شود و باعث خونریزی و حتی مرگ زن می شود. رایج ترین درمان برای بارداری لوله ای جراحی است.

۳۱. آزمایشات هورمونی برای تشخیص بارداری چگونه کار می کند؟

آزمایش‌های آزمایشگاهی برای تشخیص بارداری معمولاً غلظت گنادوتروپین جفتی انسانی (HCG) را در نمونه‌های خون یا ادرار آزمایش می‌کنند. اگر سطح این هورمون به طور غیر طبیعی بالا باشد، احتمال بارداری وجود دارد.

۳۲. آیا محور غدد درون ریز هیپوفیز-تخمدان در دوران بارداری همانند زنان غیرباردار عمل می کند؟ اگر بارداری اتفاق نیفتد، سیکل قاعدگی دیگر چگونه شروع می شود؟

عملکرد هیپوفیز در دوران بارداری تغییر می کند. از آنجایی که سطح استروژن و پروژسترون در طول دوره بارداری بالا می ماند، تولید GnRH (هورمون آزاد کننده گنادوتروپین) از هیپوتالاموس مهار می شود. بنابراین فقدان GnRH ترشح FSH و LH توسط هیپوفیز را مهار می کند و چرخه قاعدگی جدید شروع نمی شود.

اگر بارداری اتفاق نیفتد، کاهش سطح استروژن و پروژسترون باعث تحریک تولید GnRH توسط هیپوتالاموس می شود. این هورمون سپس ترشح آدنوهیپوفیز FHS و LH را تسریع می کند، که به نوبه خود بلوغ فولیکول ها و شروع یک چرخه قاعدگی جدید را تحریک می کند.

۳۳. عملکرد غدد درون ریز جفت چیست؟

جفت علاوه بر اینکه عضوی است که از طریق آن تبادل مواد بین مادر و جنین انجام می شود، وظیفه ترشح استروژن و پروژسترون را نیز بر عهده دارد تا سطح بالایی از این هورمون ها را در دوران بارداری حفظ کند. (جفت هنوز هورمون‌های دیگری مانند لاکتوژن جفت انسان را ترشح می‌کند که به روشی مشابه هورمون‌های هیپوفیزیال که تولید مثل را تنظیم می‌کنند و HCG، گنادوتروپین جفتی انسانی، عمل می‌کند.)

روش های برنامه ریزی باروری

۳۴. به طور کلی قرص های ضد بارداری چگونه عمل می کنند؟

قرص های ضد بارداری معمولا حاوی هورمون های استروژن و پروژسترون هستند. اگر روزانه از روز چهارم پس از قاعدگی مصرف شود، افزایش غیرطبیعی این هورمون ها روی محور غدد درون ریز هیپوفیز-هیپوتالاموس اثر می گذارد و ترشح FSH و LH را مهار می کند. از آنجایی که این هورمون ها در طول چرخه قاعدگی به سطوح بالای طبیعی خود نمی رسند، تخمک گذاری اتفاق نمی افتد.

(درمان با قرص های ضد بارداری باید زیر نظر پزشک شروع شود.)

۳۵. موارد منع مصرف قرص های ضد بارداری چیست؟

گزارش های پزشکی وجود دارد که استفاده از قرص های ضد بارداری را با استفراغ، تهوع، سرگیجه، سردرد، فشار خون بالا و سایر شرایط پاتولوژیک مرتبط می کند. برخی تحقیقات تلاش کرده اند مصرف پزشکی استروژن و پروژسترون را با افزایش تمایل به بیماری های قلبی عروقی (مانند حملات قلبی، سکته مغزی و ترومبوز) و نئوپلاسم های بدخیم (سرطان) مرتبط کنند. همیشه باید از پزشکان در مورد خطرات و فواید قرص های ضد بارداری قبل از استفاده سوال شود.

۳۶. رایج ترین روش های عقیم سازی جراحی مردانه و زنانه کدامند؟

وازکتومی رایج ترین روش عقیم سازی جراحی در مردان است. در وازکتومی، مجرای دفران داخل کیسه بیضه برش داده می شود و در یک قسمت بسته می شود و سلول های اسپرم را از ورود به مجرای انزال منع می کند، اما همچنان اجازه می دهد مایع منی در طول انزال آزاد شود.

عقیم سازی جراحی زنان اغلب با بستن لوله های دو طرفه انجام می شود. با بستن لوله ها، تخمک وارد رحم نمی شود و در نتیجه سلول های اسپرم نمی توانند به آن برسند.

۳۷. دیافراگم ضد بارداری چگونه کار می کند؟ محدودیت های این روش پیشگیری از بارداری چیست؟

دیافراگم پیشگیری از بارداری وسیله ای ساخته شده از لاتکس یا پلاستیک است که وقتی روی فوندوس واژن قرار می گیرد، دهانه رحم را می پوشاند و از عبور سلول های اسپرم از کانال دهانه رحم جلوگیری می کند. برای اثربخشی بیشتر، دیافراگم باید همراه با اسپرم کش استفاده شود. با این حال، این روش از عفونت های مقاربتی (STIs) جلوگیری نمی کند.

۳۸. چرا استفاده از کاندوم نه تنها یک روش پیشگیری از بارداری بلکه یک رفتار حفاظتی از سلامت است؟

استفاده از کاندوم علاوه بر اینکه یک روش موثر پیشگیری از بارداری است، به پیشگیری از بیماری های ناشی از عوامل آمیزشی (STIs) مانند سیفلیس، سوزاک، HPV (ویروس پاپیلومای انسانی که ممکن است منجر به سرطان دستگاه تناسلی می شود) نیز کمک کند. ، عفونت HIV و غیره

  • بررسی سیستم تولید مثل – تنوع تصویر: کاندوم

۳۹. مدت طبیعی سیکل قاعدگی چقدر است؟ روش پیشگیری از بارداری تقویمی چگونه کار می کند؟

مدت طبیعی چرخه قاعدگی ۲۸ روز است، اما می تواند در بین زنان مختلف یا چرخه های مختلف در یک زن متفاوت باشد.

در روش پیشگیری از بارداری تقویمی، تاریخ n-14 (n منهای ۱۴) با در نظر گرفتن n تعداد روزهای چرخه قاعدگی طبیعی زن (به طور کلی n=28) گرفته می شود. حاشیه ایمنی +۳ یا -۳ به روزهایی در حدود n-14 اشاره دارد که در طی آن باید از مقاربت برای جلوگیری از بارداری اجتناب شود. (این روش کاملاً عاری از شکست نیست. قبل از استفاده از هر روش پیشگیری از بارداری همیشه باید با پزشک مشورت شود.)

۴۰. تاریخ تخمک گذاری از طریق اندازه گیری دمای بدن زن چگونه تخمین زده می شود؟

یک روش برای تخمین تاریخ دقیق تخمک گذاری اندازه گیری روزانه دمای بدن است که همیشه در شرایط یکسان انجام می شود. در تاریخ تخمک گذاری، دمای بدن اغلب حدود ۰.۵ درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

۴۱. مکانیسم پیشگیری از بارداری آی یو دی چیست؟

IUD (دستگاه داخل رحمی) یک قطعه پلاستیکی پوشیده شده با مس است که توسط پزشک به داخل رحم وارد می شود. سپس مس به تدریج آزاد می شود (آی یو دی می تواند بین ۵ تا ۱۰ سال دوام بیاورد) و از آنجایی که اثر اسپرم کشی دارد، سلول های اسپرم قبل از لقاح از بین می روند. علاوه بر این مکانیسم، حرکت IUD در داخل رحم باعث التهاب خفیف آندومتر می‌شود که به جلوگیری از نیدراسیون کمک می‌کند.

  • بررسی سیستم تولید مثل – تنوع تصویر: IUD

تولید مثل در حیوانات دیگر

۴۲. به طور کلی، حیوان نر چگونه متوجه می شود که ماده پذیرای جفت است؟

در اکثر گونه های مهره داران با لقاح داخلی، ماده ها دارای چرخه های تولیدمثلی با دوره های باروری هستند. در این دوره، ماده فرومون ها (مواد خوشبو که نر گونه را جذب می کند) از پوست و مخاط ترشح می کند. حضور فرد نر و فرمون های او نیز باعث تحریک آزاد شدن فرمون توسط ماده می شود. (بسیاری از حیوانات همچنین از فرمون برای علامت گذاری قلمرو خود و برای انتقال سیگنال بین افراد در مورد محل خطرات و غذا استفاده می کنند.)

۴۳. پارتنوژنز چیست؟

پارتنوژنز تولید مثل یا تشکیل یک فرد جدید از سلول تخمک بدون لقاح توسط گامت نر است. بسته به گونه، افراد متولد شده از طریق پارتنوژنز ممکن است نر یا ماده یا از هر جنس باشند.

در زنبورها، پهپاد (زنبور نر منفرد) هاپلوئید است و از طریق پارتنوژنز متولد می شود در حالی که ماده ها (ملکه و کارگران) دیپلوئید هستند.

اکنون که مطالعه سیستم تولید مثل را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به رشد جنینی بروید