بخش ها و عملکرد چشم انسان

تعریف چشم انداز

۱. بینایی چیست؟ چرا بینایی برای زندگی روی زمین مهم است؟

بینایی توانایی برخی از موجودات زنده برای درک، تشخیص و تفسیر محرک های نورانی است.

دید روی زمین عمدتاً در زیستگاه‌های آبی سطحی و خشکی‌ای مهم است، زیرا سیاره ما به شدت در معرض نور خورشید است و بنابراین نور و رنگ‌ها راهی برای تشخیص اجسام موجود در محیط حتی در فاصله دور می‌شوند. این تمایز راهبردهای جدید بقای موجودات، مکانیسم‌های حفاظتی جدید در برابر خطرات بیرونی، راه‌های جدید برای یافتن غذا و برقراری ارتباط با افراد دیگر، انواع جدید رفتارهای خواستگاری و تولیدمثل و غیره را فراهم کرد. در مجموع، امکانات جدیدی برای تعامل با محیط اطراف ایجاد کرد افزایش ظرفیت برای اکتشاف طاقچه های زیست محیطی جدید

۲. حساسیت به نور در حشرات، سرپایان و مهره داران چه تفاوتی دارد؟

Cnidarians، annelids و کرم‌ها حاوی سلول‌های گیرنده نوری هستند که در سلول‌های سلولی سازمان‌یافته یا به طور پراکنده در بدن پراکنده شده‌اند. این حیوانات تصاویر را درک نمی کنند.

در میان حشرات، سرپایان و مهره داران، سلول های گیرنده نور بخشی از ساختارهای پیچیده تر، چشم ها هستند که قادر به تشکیل تصاویر و ارسال آنها به سیستم عصبی هستند.

ساختار چشم انسان

۳. چه ساختارهایی دستگاه بینایی انسان را تشکیل می دهند؟

اندام های دستگاه بینایی انسان چشم ها، اعصاب بینایی و نواحی بینایی مغز (واقع در لوب های پس سری هر دو نیمکره) هستند.

۴. ساختارهای اصلی چشم انسان کدامند؟

ساختارهای اصلی چشم انسان قرنیه، عنبیه، مردمک، ماهیچه های مژگانی، عدسی کریستالی و شبکیه است (فضای بین عدسی کریستالی و شبکیه در کره چشم با زجاجیه پر شده است).

۵. عملکرد عنبیه و مردمک چیست؟

عنبیه مانند دیافراگم دوربین عمل می کند، زیرا دارای عضلاتی است که منقبض یا شل می شوند و قطر مردمک را تغییر می دهد. هنگامی که شدت نور افزایش می یابد، سیستم عصبی پاراسمپاتیک به مردمک دستور می دهد تا منقبض شود. و هنگامی که کمبود نور وجود دارد، سیستم عصبی سمپاتیک گشاد شدن مردمک ها را تحریک می کند. این حرکات به عضلات عنبیه بستگی دارد.

۶. سلول های گیرنده نوری سلول هایی هستند که نور را حس می کنند. در کدام قسمت از سیستم بینایی انسان قرار دارند؟ این سلول ها چگونه کار می کنند؟

سلول های گیرنده نور شبکیه را تشکیل می دهند، لایه ای که ناحیه خلفی داخلی کره چشم را می پوشاند. سلول های حساس به نور شبکیه به دو نوع سلول های مخروطی و سلول های میله ای تقسیم می شوند. این سلول‌ها حاوی رنگدانه‌هایی هستند که محدوده‌های موج نور خاص (فرکانس‌ها) را حس می‌کنند و پتانسیل‌های عمل منتقل شده توسط اعصاب بینایی به ناحیه بینایی مغز را تحریک می‌کنند.

۷. از آنجایی که تصاویر بصری به صورت وارونه روی شبکیه نمایش داده می شوند، چرا ما چیزها را وارونه نمی بینیم؟

از آنجایی که عدسی کریستالی یک عدسی کروی محدب است، تصاویر معکوس را روی شبکیه ایجاد می کند (هر عدسی همگرا تصاویر معکوس را تشکیل می دهد). اطلاعات معکوس از طریق اعصاب بینایی به قشر مخ اکسیپیتال، که شامل ناحیه بینایی مغز است، منتقل می شود. در مغز. تفسیر تصویر صورت می گیرد و اطلاعات معکوس تصحیح می شود.

۸. عدسی کریستالی چه نوع ساختاری دارد؟ کارکرد آن چیست؟

عدسی کریستالی یک عدسی کروی همگرا است. این لنز طبیعی وظیفه نمایش تصاویر اشیاء را بر روی شبکیه دارد

اسکان چشم انداز و بیماری ها

۹. تطبیق بصری چیست؟

تطبیق بصری پدیده تغییر انحنای عدسی کریستالی است تا تغییر انکسار آن را ممکن کند تا تصاویر اجسام دقیقاً روی شبکیه تنظیم شود. تطبیق بینایی با عمل عضلات مژگانی انجام می شود.

دید متمرکز به انطباق بصری بستگی دارد زیرا اگر تصاویر بر روی شبکیه تابیده نشوند و به جای آن در جلو یا پشت آن پرتاب شوند، تار به نظر می رسند. هرچه یک جسم نزدیکتر باشد، عضلات مژگانی باید عدسی کریستالی را بیشتر فشرده کنند (افزایش انحنای آن). و هر چه یک جسم دورتر باشد، عضلات مژگانی بیشتر شل خواهند شد.

۱۰-نقطه دید نزدیک و دور کدامند؟

نقطه نزدیک نزدیکترین فاصله بین یک جسم و چشم است که امکان تشکیل یک تصویر متمرکز را فراهم می کند. یا بهتر بگوییم نقطه ای است که عضلات مژگانی در حداکثر انقباض خود قرار دارند. نقطه دور دورترین نقطه از چشم است که می توان در آن یک جسم را به صورت متمرکز قرار داد و دید. یعنی وضعیت حداکثر آرامش عضلات مژگانی است. منطقه بین نقطه نزدیک و نقطه دور را منطقه اقامتی می گویند.

۱۱. چگونه می توان کمبودهای بینایی معروف به نزدیک بینی و هایپر متروپی را از نظر نوری توضیح داد؟

نزدیک بینی وضعیت بینایی است که در آن تصاویر قبل (در مقابل) شبکیه ایجاد می شود. Hypermetropia وضعیت بینایی است که در آن نقطه تشکیل تصویر فراتر از (پشت) شبکیه است. در حقیقت، نزدیک بینی به دلیل افزایش فاصله بین شبکیه و عدسی کریستالی است که عمدتاً به دلیل صاف شدن جزئی کره چشم ایجاد می شود. در هایپرمتروپی، شبکیه به دلیل کوتاه شدن جزئی کره چشم بسیار نزدیک به عدسی کریستالی است.

در نزدیک بینی، نقطه دید نزدیک و دور نزدیکتر است (نقطه شکست عدسی کریستالی مربوط به حداکثر ظرفیت اتساع ماهیچه های مژگانی برای ایجاد تطابق بینایی کافی نیست). در هایپرمتروپی، عضلات مژگانی قادر به انقباض بیشتر برای جبران موقعیت ناکافی شبکیه نیستند، به این معنی که نقطه نزدیک دورتر می شود.

۱۲. پیرچشمی و آستیگماتیسم چیست؟

پیرچشمی اختلال بینایی است که در آن قدرت عضله مژگانی از بین می رود، بنابراین توانایی عدسی کریستالی برای تنظیم تصاویر اجسام نزدیک بر روی شبکیه کاهش می یابد. در پیرچشمی، نقطه دید نزدیک دورتر می شود. این بیماری عموما در افراد مسن بروز می کند.

آستیگماتیسم در اثر ساختارهای انکساری شکل نامنظم، عمدتاً قرنیه ایجاد می شود. در آستیگماتیسم، یک نقطه شی ممکن است بیش از یک تصویر روی شبکیه ایجاد کند و در نتیجه بینایی مختل می شود.

  • بررسی چشمان انسان – تنوع تصویر: پیرچشمی

اکنون که مطالعه چشمان انسان را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به سیستم شنیداری بروید