۱۰ سوال برای یادگیری باورنکردنی

مولکول های زیستی

 1. کدام عناصر شیمیایی اکثریت مواد بیولوژیکی زنده را تشکیل می دهند؟

عناصر شیمیایی که اکثر مولکول های موجودات زنده را تشکیل می دهند عبارتند از: اکسیژن (O)، کربن (C)، هیدروژن (H) و نیتروژن (N).

مولکول های معدنی و آلی

 1. موجودات زنده از مواد آلی و معدنی ساخته شده اند. چگونه می توان هر یک از این مواد را بر اساس پیچیدگی مولکول های آنها طبقه بندی کرد؟

مواد معدنی مانند آب، نمک های معدنی، اکسیژن مولکولی و دی اکسید کربن، مولکول های کوچکی هستند که از اتم های کمی ساخته شده اند. مواد آلی، به طور کلی، مانند گلوکز، اسیدهای چرب و پروتئین ها، مولکول های بسیار پیچیده تری هستند که از توالی کربن های متصل در زنجیره های کربنی ساخته شده اند. ظرفیت کربن برای تشکیل زنجیره یکی از اصلی ترین حقایق شیمیایی است که امکان پیدایش حیات در این سیاره را فراهم کرده است.

 1. مهمترین مواد مولکولی معدنی برای موجودات زنده کدامند؟

مهم ترین مواد معدنی موجودات زنده آب، نمک های معدنی، دی اکسید کربن و اکسیژن مولکولی هستند. (چندین ماده معدنی دیگر وجود دارد که بدون آنها سلول ها می میرند.)

نمک های معدنی

 1. نمک های معدنی چیست؟ نمک های معدنی را در چه بخشی از جاندار می توان یافت؟

نمک های معدنی مواد معدنی ساده و غیر آلی هستند که از عناصر شیمیایی فلزی مانند آهن، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم یا از عناصر غیرفلزی مانند کلر و فسفر تشکیل شده اند.

آنها را می توان به شکل غیر محلول خود به عنوان بخشی از ساختارهای موجود در یک ارگانیسم، مانند کلسیم در استخوان ها، یافت. آنها همچنین می توانند به صورت یون در آب حل شوند: مانند کاتیون های سدیم و پتاسیم در سلول ها.

توابع مولکول های آلی

 1. مهم ترین مولکول های آلی پیکر موجودات زنده کدامند؟

انواع مختلفی از مولکول های آلی وجود دارد که برای موجودات زنده مهم هستند. اسیدهای آمینه و پروتئین ها، کربوهیدرات ها (از جمله گلوکز)، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA) از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

 1. وظایف اصلی مولکول های آلی در موجودات زنده چیست؟

مولکول های آلی مانند پروتئین ها، لیپیدها و کربوهیدرات ها عملکردهای مختلفی را در موجودات زنده انجام می دهند. عملکردهای قابل توجه عبارتند از توابع ساختاری (به عنوان بخشی از مواد تشکیل دهنده، احاطه کننده و حفظ اندام ها، غشاء، اندامک های سلولی و غیره)، عملکردهای انرژی (واکنش های شیمیایی متابولیسم انرژی)، عملکردهای کنترلی و اطلاعاتی (کنترل کد ژنتیکی، بین و درون سلولی). سیگنالینگ، ادغام غدد درون ریز) و عملکردهای آنزیمی پروتئین ها (تسهیل واکنش های شیمیایی).

 1. چند نمونه از عملکرد ساختاری مولکول های آلی چیست؟

مولکول های آلی زمانی که بخشی از غشای سلولی، اسکلت سلولی، دیواره اندام ها و عروق خونی، استخوان ها، غضروف ها و در گیاهان، بافت های رسانا و نگهدارنده را تشکیل می دهند، عملکرد ساختاری را انجام می دهند.

 1. چند نمونه از عملکرد انرژی مولکول های آلی چیست؟

از آنجایی که مولکول های آلی مولکول های پیچیده ای هستند که دارای پیوندهای شیمیایی زیادی هستند، مولکول های آلی مقدار زیادی انرژی ذخیره می کنند.

به عنوان مثال، گلوکز منبع اصلی انرژی برای تشکیل ATP (آدنوزین تری فسفات)، مولکولی است که برای چندین واکنش متابولیک ضروری است. ATP همچنین یک مولکول آلی است و منبع انرژی برای بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی است. چربی، پروتئین و برخی از انواع پلیمرهای آلی مانند نشاسته و گلیکوژن که پلیمرهای گلوکز هستند، مخازن انرژی برای موجودات هستند.

 1. چند نمونه از عملکرد کنترلی و اطلاعاتی مولکول های آلی چیست؟

بر اساس اطلاعات ژنتیکی، مولکول های آلی تمام عملکرد سلول ها را کنترل می کنند. اسیدهای نوکلئیک، DNA و RNA، مولکول های آلی هستند که سنتز پروتئین را هدایت می کنند و به نوبه خود، پروتئین ها مولکول های اصلی مسئول تنوع وظایف بیولوژیکی سلولی هستند. در غشاها و درون سلول، برخی از مولکول‌های آلی به عنوان گیرنده‌های اطلاعات و سیگنال‌دهنده عمل می‌کنند. پروتئین‌ها و لیپیدها نقش مهمی در ارتباط بین سلول‌ها و بافت‌ها دارند و به‌عنوان هورمون‌ها عمل می‌کنند که موادی هستند که اطلاعات را از فاصله دور به سرتاسر ارگانیسم منتقل می‌کنند.

پلیمرهای زیستی

 1. پلیمرها زیستی چیست؟

پلیمرها درشت مولکول هایی هستند که از اتحاد چندین مولکول یکسان کوچکتر ساخته شده اند که سپس مونومر نامیده می شوند. پلی مر های زیستی یا بیوپلیمرها ، پلیمرهایی هستند که در موجودات زنده وجود دارند. به عنوان مثال، سلولز، نشاسته و گلیکوژن، پلیمرهای گلوکز هستند.

اکنون که مطالعه مقدمه بیوشیمی را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

 • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
 • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به سراغ آب و نمک های معدنی بروید .
 • با استفاده از منوی موضوع، دنباله پرسش و پاسخ دیگری را برای مطالعه انتخاب کنید.

به کسی که دوست دارید دسترسی به پرسش و پاسخ زیست شناسی بدهید. اینجا را کلیک کنید .