می توانید درس سوال را در گوشی و یا تبلت خود دانلود و از سوالات آن در هر کجا که هستید استفاده کنید. یا بوسیلۀ جزوه های پرسش و پاسخ با سوالات و نکته های مهم درس ، بصورت خط به خط آشنا شده و آنها را حفظ کرده و یاد بگیرید.

درست کتاب خواندن به شما کمک می کند که مطالب هردرس را بصورت کامل و عمیق یاد بگیرید. برای اینکه کتاب خوانی صحیح را یاد بگیرید از درس سوال و جزوه های پرسش و پاسخ استفاده کنید. همانطور که خواهید دید سعی شده است که توجه لازم به نکات و سوالات مهم بصورت خط به خط در هر بخشی از درس، اجرا شود. درس سوال به شما می آموزد که چگونه در هر خط کتاب، مطالب مهم را مجزا و حفظ و سپس یاد بگیرید و در هنگام پرسش های مستمر معلم به آنها پاسخ دهید. بعد از دریافت درس سوال آن را باز کرده و با کتاب خود تطبیق دهید و جاهای مهم هر جلسه را در کتاب خود علامت یا سوال آن را یاداشت کرده و آنها را حفظ کنید. جزوۀ پرسش و پاسخ هم به شما کمک می کند مطالب و سوالات مهم تصویری و تشریحی درس را خوب متوجه بشید. مطمئن باشید با مرور مستمر درس ،مطالب هر جلسه دیگر از یادتان نخواهد رفت.تا کاملا به مبحث هر جلسه مسلط نشده اید مرور کردن متن درس را فراموش نکنید.

اگر نرم افزار(پی.دی.اف )خوان شما قادر به اجرای درس سوال نشد یکی  از این نرم افزار ها  را استفاده کنید.


فصل ۱

مواد و نقش آنها در زندگی

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۲

رفتار اتم ها با یکدیگر

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۳

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۴

حرکت چیست

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۵

نیرو

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۶

زمین ساخت ورقه ای

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۷

آثاری از گذشته زمین

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۸

فشار و آثار آن

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۹

ماشین ها

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۰

نگاهی به فضا

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۱

گوناگونی جانداران

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۲

دنیای گیاهان

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۳

جانوران بی مهره

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۴

جانوران مهره دار

>>دیدن جزئیات دانلود<<


فصل ۱۵

باهم زیستن

>>دیدن جزئیات دانلود<<


کل کتاب

علوم تجربی نهم

>>دیدن جزئیات دانلود<<


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.