می توانید درس سوال را در گوشی و یا تبلت خود دانلود و از سوالات آن در هر کجا که هستید استفاده کنید.

درست کتاب خواندن به شما کمک می کند که مطالب هردرس را بصورت کامل و عمیق یاد بگیرید. برای اینکه کتاب خوانی صحیح را یاد بگیرید از درس سوال استفاده کنید. همانطور که خواهید دید سعی شده است که توجه لازم به نکات و سوالات مهم بصورت خط به خط در هر قسمت درس اجرا شود.درس سوال به شما می آموزد که چگونه در هر خط کتاب مطالب مهم را مجزا و حفظ و سپس یاد بگیرید و در هنگام پرسش های مستمر معلم به آنها پاسخ دهید. بعد از دریافت درس سوال آن را باز کرده و با کتاب خود تطبیق دهید و جاهای مهم هر جلسه را در کتاب خود علامت یا سوال ان را یاداشت کرده و آنها را حفظ کنید. مطمئن باشید با مرور مستمر، مطالب هر جلسه ، دیگر از یادتان نخواهد رفت.تا کاملن به مبحث هر جلسه مسلط نشده اید ، مرور کردن متن درس را فراموش نکنید.

اگر نرم افزار(پی.دی.اف )خوان شما قادر به اجرای درس – سوال نشد یکی  از این نرم افزار ها  را استفاده کنید.

فصل چهارم گردش مواد در بدن

  • نمونه جزوه سوالات
  • نمایش نمونه کتاب سوال

فصل پنجم تنظیم اسمز و دفع مواد زائد

  • نمونه جزوه سوالات
  • نمایش نمونه کتاب سوال

فصل ششم از یاخته تا گیاه

  • نمونه جزوه سوالات
  • نمایش نمونه کتاب سوال

کل کتاب

جزوات سوالات و نکات بصورت یک جا همرا با پاسخ به روز شده

سوالات متن درس (کتاب سوال) بصورت یک جا به روز شده

جواب فعالیت ها تمام فصول به روز شده