درس سوال به شما می آموزد که چگونه در هر خط کتاب مطالب مهم را مجزا و حفظ و سپس یاد بگیرید و در هنگام پرسش های مستمر معلم به آنها پاسخ دهید.

بعد از دریافت درس سوال آن را باز کرده و با کتاب خود تطبیق دهید و جاهای مهم هر جلسه را در کتاب خود علامت یا سوال آن را یاداشت کرده و آنها را حفظ کنید. مطمئن باشید با مرور مستمر، مطالب هر جلسه ، درس را با سرعت بیشتری خواهید آموخت.

در ضمن تا کاملاً به مبحث هر جلسه مسلط نشده اید ، مرور کردن متن درس را فراموش نکنید.

برای نتیجۀ بهتر در کامپیوتر از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید و یا بعد از دانلود فایل ها از PDFخوان adobe reader استفاده کنید.

اگر نرم افزار(پی.دی.اف )خوان نداشتید، یکی از این نرم افزار ها  را استفاده کنید.