نمونه سوالات زیست شناسی سلولی

ساده ترین راه برای مطالعه زیست شناسی سلولی

درک کامل اصول زیست شناسی سلولی کلید موفقیت در امتحانات زیست شناسی است. همه چیزهایی را که باید بدانید در اینجا بیاموزید.

تصور کنید قرن ها پیش، هیچ کس از وجود بخش های سازنده ما خبر نداشت! ما چنین دانشی را مدیون چه کسی هستیم؟ وقتی پرسش و پاسخ را در مورد ساختار سلولی، غشای سلولی، اسکلت سلولی و حرکت سلولی، ترشح سلولی، گوارش درون سلولی، هسته سلولی، تقسیم سلولی، فتوسنتز، تنفس سلولی و سنتز پروتئین بررسی می کنید، این پاسخ ها و موارد دیگر را در اینجا بیابید.

دانستن این موضوعات نه تنها برای امتحانات مهم است، بلکه کلید موفقیت آینده شما به عنوان یک متخصص علوم زیستی نیز خواهد بود.

موضوع زیست شناسی سلولی را برای مطالعه انتخاب کنید .

ساختار سلول

این پرسش و پاسخ ها تمام ساختارهای سلولی را پوشش می دهند: غشای سلولی، سیتوپلاسم، هسته و اندامک های سلولی.

غشای سلولی

در اینجا شما یک بررسی کامل پرسش و پاسخ در مورد غشاها، انتشار، اسمز، انتقال از طریق غشاها، و به طور طبیعی، غشاهای سلولی را خواهید دید.

اسکلت سلولی و حرکت سلولی

آیا می دانستید که هر سلولی یک اسکلت دارد؟ درست است! این پرسش و پاسخ ها را مطالعه کنید تا هر آنچه را که باید در مورد اسکلت سلولی و حرکت سلولی بدانید، بیاموزید.

ترشح سلولی

هورمون ها و سایر مواد محصول ترشح سلولی هستند. این بررسی پرسش و پاسخ به گونه ای طراحی شده است که تمام جزئیاتی را که باید در مورد این موضوع جذاب بدانید در اختیار شما قرار می دهد.

گوارش درون سلولی

در اینجا با عملکرد لیزوزوم ها، اندامک سلولی مسئول گوارش درون سلولی آشنا خواهید شد.

هسته سلولی

هسته حاوی مولکول های فرمان دهنده حیات است. با مرور پرسش و پاسخ های موجود در اینجا، هر آنچه را که باید در مورد ساختار و ویژگی های اصلی آن بدانید بیاموزید.

تقسیم سلولی

این فرآیندها مسئول رشد و تولید مثل موجودات زنده هستند. هر چیزی را که می خواهید بدانید و بیشتر در مورد جنبه های جذاب میتوز و میوز کشف کنید.

فتوسنتز

چه می شد اگر می توانستی نور خورشید بخوری؟ برخی از موجودات زنده در واقع این کار را انجام می دهند. همه چیز را در مورد فرآیند جذب فتوسنتز بیاموزید.

تنفس سلولی

ATP سنتتاز ماشین مولکولی است که از اکسیژنی که ما در آن تنفس می کنیم برای “تغذیه” سلول هایمان استفاده می کند. این پرسش و پاسخ نگاهی جامع به این و تمام مراحل تنفس سلولی دارد.

سنتز پروتئین

آیا می خواهید در مورد کد ژنتیکی بیشتر بدانید؟ همه اینها از نحوه استخراج پروتئین ها از مولکول های DNA ناشی می شود. آن را در عمل در اینجا کاوش کنید.

برای یادگیری سریع

  • موضوعی را برای یادگیری انتخاب کنید.
  • دنباله پرسش و پاسخ را از اول تا آخر مطالعه کنید.
  • وقتی همه چیز را در کتابی که در حال مطالعه آن هستید یاد گرفتید، به پرسش و پاسخ بعدی بروید.
  • بعد از آخرین مورد، همه پرسش و پاسخ ها را مرور کنید.
  • یادت باشه این صفحه رو علامت گذاری کنی.