حقایق ساده در مورد سلسلۀ قارچ ها

سلول های قارچی و هتروتروفیسم

۱. ویژگی های اصلی سلول های قارچ چیست؟

قارچ های تک سلولی و چند سلولی وجود دارد. همه قارچ ها یوکاریوت و هتروتروف هستند.

قارچ ها دارای سلول هایی هستند که دیواره های سلولی آنها از کیتین ساخته شده است، همان ماده ای که اسکلت بیرونی بندپایان را تشکیل می دهد. قارچ ها نیز مانند حیوانات به دلیل ذخیره گلوکز در قالب پلیمر گلیکوژن آن مشخص می شوند.

  • بررسی سلسلۀ قارچ – تنوع تصویر: قارچ

ر

۲. آیا قارچ های فتوسنتزی وجود دارند؟ قارچ ها چگونه خود را تغذیه می کنند؟

همه قارچ ها هتروتروف هستند (به این معنی که فتوسنتز را انجام نمی دهند). قارچ ها تجزیه کننده هستند. آنها مواد آلی را می خورند و تجزیه می کنند.

طبقه بندی قارچ ها

۳. قارچ ها یک پادشاهی را تشکیل می دهند. قلمرو قارچ ها به کدام شاخه تقسیم می شود؟ قارچ ها در کدام یک از این شاخه ها طبقه بندی می شوند؟

قارچ های پادشاهی به چهار شاخه تقسیم می شوند: آسکومیست ها، بازیدیومیست ها، زیگومیست ها و دوترومیست ها.

قارچ ها بازیدیومیست هستند.

ساختارهای قارچی

۴. هیف ها و میسلیوم قارچ های چند سلولی کدامند؟

ساختارهای اصلی قارچ های چند سلولی هیف (رشته های نخ مانند ساخته شده از سلول های تک یا چند هسته ای مجاور) و میسلیوم (مجموعه ای از هیف ها) هستند.

تولید مثل در قارچ

۵. چه نوع تولید مثلی در قارچ ها اتفاق می افتد؟

در قارچ ها هم تولید مثل غیرجنسی و هم جنسی رخ می دهد. قارچ ها به صورت غیرجنسی از طریق تکه تکه شدن، سنگ زنی و هاگ زایی تکثیر می شوند. برخی از گونه‌ها می‌توانند از طریق آمیختگی هیف‌ها از نمونه‌های مختلف و حتی با متاژنز (تغییر نسل‌ها) تولید مثل کنند.

۶. اجسام بارده چیست؟

اجسام میوه‌دهی ساختارهایی هستند که در برخی از قارچ‌های ساخته شده از هیف وجود دارند که به صورت شعاعی از قسمت فوقانی ساقه بیرون می‌آیند. این ساختارها حاوی سلول های تولید مثل ارگانیسم هستند. آنها کلاهک چتر مانند را در قارچ ها (بازیدیوکارپ) یا آسکوکارپ را در آسکومیست ها تشکیل می دهند.

  • بررسی سلسلۀ قارچ – تنوع تصویر: basidiocarp

اهمیت قارچ ها

۷. اهمیت اکولوژیکی قارچ ها چیست؟

قارچ ها هتروتروف و تجزیه کننده هستند (موجودات مرده را تجزیه می کنند) و فعالانه در بازیافت مواد آلی در اکوسیستم ها شرکت می کنند. برخی از قارچ‌ها با جلبک‌ها یا سیانوباکتری‌ها رابطه زیست‌محیطی متقابل دارند که گلسنگ را تشکیل می‌دهند و با ریشه‌های گیاهان، میکوریزا را تشکیل می‌دهند.

۸. چند کاربرد صنعتی قارچ ها چیست؟

از قارچ ها به صورت صنعتی در تولید نوشیدنی های تخمیری، نان، پنیر و … استفاده می شود برخی از قارچ ها برای تولید داروهای پزشکی بسیار مهم هستند. برخی از قارچ‌ها مانند قارچ‌های خوراکی برای استفاده به عنوان غذا برای انسان فرآوری می‌شوند.

۹. گلسنگ ها چیست؟ قارچ ها چگونه در این تعامل اکولوژیکی شرکت می کنند؟

گلسنگ ها از طریق تعامل اکولوژیکی متقابل بین قارچ ها و جلبک ها یا بین قارچ ها و سیانوباکتری ها تشکیل می شوند. در این تعامل اکولوژیکی، قارچ‌ها آبی را جذب می‌کنند که سپس توسط جلبک‌ها (یا سیانوباکتری‌ها) استفاده می‌شود، و جلبک‌ها (یا سیانوباکتری‌ها)، به عنوان اتوتروف، مواد آلی بیش از حد تولید می‌کنند تا به عنوان غذا برای قارچ‌ها خدمت کنند.

  • بررسی سلسلۀ قارچ – تنوع تصویر: گلسنگ

۱۰. میکوریزا چیست؟ قارچ ها و گیاهان چگونه از این تعامل اکولوژیکی سود می برند؟

میکوریزاها برهمکنش‌های اکولوژیکی متقابل بین قارچ‌ها و برخی ریشه‌های گیاهان هستند. قارچ ها آب و املاح معدنی بیشتری در اختیار گیاه قرار می دهند و در ازای آن مواد آلی را از گیاه به دست می آورند.

قارچ ها و بیماری ها

۱۱. بیماری های اصلی انسان توسط قارچ ها کدامند؟

بیماری‌های اصلی انسانی که توسط قارچ‌ها ایجاد می‌شوند عبارتند از: کوکسیدیوئیدومیکوز، هیستوپلاسموز، بلاستومایکوز، پاراکوکسیدیوئیدومیکوز یا بلاستومایکوز آمریکای جنوبی، اسپوروتریکوز، آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس سیستمیک.

قارچ ها همچنین مسئول بسیاری از بیماری های پوستی (درماتومایکوزیس) هستند که پوست، ناخن ها، پوست سر و غیره را درگیر می کنند.

از سوی دیگر، بسیاری از قارچ ها قادر به تولید مواد ضد باکتریایی هستند که با بیماری ها مبارزه می کنند. در طول جنگ جهانی دوم، در زندان‌های آلمان، اسیران روسی که پذیرفتند نان کپک زده بخورند، نسبت به افرادی که غذا را رد می‌کردند، عفونت پوستی کمتری داشتند. در چین هزاران سال است که از سس سویای کپک زده علیه عفونت ها استفاده می شود. پنی سیلین، یک آنتی بیوتیک قوی، در سال ۱۹۲۸ توسط الکساندر فلمینگ با مشاهده فعالیت ضد باکتریایی قارچ های جنس Penicillium کشف شد.

۱۲. سیکلوسپورین چیست؟ ارتباط قارچ ها با این ماده چگونه است؟

سیکلوسپورین دارویی است که در دهه ۱۹۷۰ کشف شد و پیوند اعضا را در پزشکی متحول کرد. این یک سرکوب کننده ایمنی قوی است که فعالیت ایمنی گیرنده ها را کاهش می دهد و در نتیجه خطر رد عضو پیوند شده را کاهش می دهد.

سیکلوسپورین پروتئینی است که توسط قارچ Tolypocladium inflatum تولید می شود.

اکنون که مطالعه قارچ ها را به پایان رسانده اید ، این گزینه های شما هستند:

  • این موضوع را مرور کنید، همه پرسش و پاسخ ها را دوباره بخوانید.
  • موضوع بعدی را مطالعه کنید: به ویروس ها بروید .