نمونه سوالات امتحانی زیست دهم

نمونه سوالات امتحانی زیست دهم

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی دهم تجربی

در این پست برای دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی مجموعۀ کاملی از نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی (۱) بشکل فصل به فصل ، نوبت اول (دی ماه) ، نوبت دوم (خرداد ماه) و نوبت شهریور به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از ژنپو دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوال می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. امید هست  مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید. نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد بود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی دهم تجربی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی مراجعه کنید.

فصل به فصل   –  نوبت اول (دی ماه)  –  نوبت دوم (خرداد)  –  نوبت شهریور


مجموعۀ نمونه سوال زیست خرداد

نمونه سوال امتحانی شمارۀ ۴

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .


نمونه سوال امتحانی شماره۳

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

سوالات امتحان درس زیست شناسی ۱ دبیرستان شهید مصطفی خمینی    
نوبت دوم خردادماه۹۷ نام کلاس: مدت:۸۰دقیقه
نام و نام خانوادگی: نام دبیر:خاقانی  

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- سوالات تستی

 • کدام گزینه مسیر سیمپلاستی را به درستی بیان می کند.

الف) حرکت مواد از پروتوپلاست یک سلول به سلول مجاور         ب)حرکت مواد محلول ازفضا های بین یاخته ای

 • کود های زیستی شامل کدام است؟

الف) بقایای در حال تجزیۀ جانداران                       ب) باکتری های مفید خاک

 • ذره های سختی که هنگام خوردن گلابی زیر دندان حس می کنید مربوط به کدام بافت است؟

الف) کلانشیم                                                ب) اسکلرانشیم

۲- گل جالیز چگونه مواد مغذی گیاه میزبان را بدست می آورد؟

و…

مشخصات فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شماره۳

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو


نمونه سوال امتحانی شماره۱

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

دبیرستان امام حسین(ع)
امتحان درس زیست شناسی (۱)
خرداد ۱۳۹۸
نام و نام خانوادگی: نام کلاس: مدت امتحان: ۷۵ دقیقه
 

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید؟
أ)خون و آب میان بافتی محیط داخلی را تشکیل می دهند.
ب) بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی باعث باز گشت توده مواد به مویرگ می شود.
ت)پروتوپلاست گیاهی شامل دیواره غشاء و سیتوپلاسم یاخته ای است. –
ث) یا خته های درون پوست در دیواره جانبی خود دارای نواری از جنس پکتین هستند که به آن نوار

۲- نقش هریک را بنویسید.
أ)دستگاه لنفی:
ب ) نفرون:
ت )سنگدان:
ث ) آوند چوبی:

و…

مشخصات فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شماره۱

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو


مجموعۀ نمونه سوال زیست دی ماه

نمونه سوالات امتحانی شمارۀ ۳

نمونه سوال امتحانی شماره۲

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

به نام خدا امتحان نوبت اول در س زیست شناسی۱ وقت: نمره
اداره آموزش و پرورش ملکان نام و نام خانوادگی: دبیر:
دبیرستان امام حسین (ع) نام کلاس:………… دی ماه ۱۳۹۸

۱-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

آ) میزان خدمات هر بوم سازگان به ……………………….……………… آن بستگی دارد.

ب) انرژی لازم برای فرایند آندوسیتوز از مولکول های  ………………………………… فراهم می شود.

پ) در دوزیستان بیشتر تبادلات گازی از طریق ……………………………. صورت می گیرد.

ت) صدای دوم قلب مربوط به  بسته شدن ………………………… است.

و…

مشخصات فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شماره۲

فرمت: pdf

حجم:۲۵۸K

منبع: ژنپو


نمونه سوال امتحانی شماره۱

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

آموزش و پرورش شهرستان ملکان امتحان درس زیست شناسی۱ تاریخ:دی ماه ۹۸  
دبیرستان امام حسین شهرستان ملکان نام و نام خانوادگی: نام کلاس: وقت امتحان:۷۵دقیقه  

۱-به سوالات زیر جواب کوتاه دهید.

 1. در بیماری سلیاک بدلیل وجود کدام پروتئین یاخته های روده تخریب می شوند؟
 2. کدام سوخت ها موجب آفزایش کربن دی اکسید جو می شوند؟
 3. انرژی مواد مغذی در یاحته ها ی بدن  به کدام انرژی شیمیایی تبدیل می شود؟
 4. خون طرف راست قلب  چه نوع خونی دارد؟

و…

مشخصات فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شماره۱

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو


مجموعۀ نمونه سوال زیست فصل به فصل

نمونه سوال امتحانی شماره۳

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

امتحان درس زیست شناسی۱ فصل۱و۲
آذر۹۸
نام و نام خانوادگی:
نام کلاس:
 

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱-در غدد معده هر یک از یاخته های زیر چه موادی ترشح می کنند؟

 1. یاخته های کناری:
 2. یاخته های اصلی:

۲- برای هر یک از ویژگی های زیر یک مثال بنویسید؟

 1. هم استایی:
 2. پاسخ به محیط:

و…

مشخصات فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شماره۳

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو


نمونه سوال امتحانی شماره۲

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

دبیرستان امام حسین (ع) نام و نام خانوادگی: امتحان درس زیست شناسی ۱ فصل۱ و ۲ مدت : ۸۰ دقیقه آذر۹۸  

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱-کلمات (تراژن،اصلاح شده ، چینه دارن، معده) استفاده و جاهای خالی را پر کنید.

 • در ملخ غذای خورده شده از طریق مری به…………………..منتقل میشود.
 • میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان …………………………………. آن بستگی دارد.

۲- هر یک از جملات زیر اشاره به کدام مولکول زیستی دارد؟

 • بیشترین مولکول غشاء یاخته های جانوری  از آن ساخته شده است.
 • به دیواره سرخرگها می چسبد وبه تدریج مسیر عبور خون را تنگ میکند.
 • یاخته ها انرژی را در آن مولکول ذخیره میکنند.
 • ویتامین A از طریق این مولکول جذب می شود.

و…

مشخصات فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شماره۲

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو


نمونه سوال امتحانی شماره۱

منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به ژنپو است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند .

سربرگ ورقۀ امتحان

امتحان درس زیست شناسی۱ فصل۱و۲
سال۹۷
نام و نام خانوادگی:
نام کلاس:
 

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱-الف)چراوجود میکرو بها در نشخوار کنندگان ضروری است؟
ب)برای شخصی که اضافه وزن دارد، چه پیشنهادی برای رسیدن به وزن مناسب دارید؟

۲- از چه موادی سوخت های زیستی تهیه میشود؟

و…

مشخصات فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شماره۱

فرمت: pdf

حجم:۴۵۸K

منبع: ژنپو


نمونه سوال های امتحانی شهریور


نمونه سوالات امتحانی قوه ای


کارشناس زیست شناسی ، دبیر دبیرستان های شهرستان ملکان - آذربایجان شرقی، دوستدار طبیعت و حیوانات

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *