نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۲ بهبود خاک(۱۰۰-۱۰۱)

نمونه سوالات فصل۷ زیست شناسی دهم جلسه۲ بهبود خاک(۱۰۰-۱۰۱)

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

(۱)بعضی از گیاهان می توانند غلظتهای بالایی از مواد سمی را درون خود به صورت ایمن نگه داری کنند

(۲) بعضی گیاهان آلومینیوم را در بافت ها و انواعی از پلاست ها ذخیره می کنند.

(۳)گلبرگ گیاه گلادریسی به هنگام رشد در خاک های اسیدی، از آبی به صورتی تغییر رنگ پیدا می کند.

(۴) خاک مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود برخی مواد یا فزونی مواد دیگری باشد.

(۵) کودهای آلی به سرعت مواد معدنی را در محیط آزاد می کنند.

 (6) کودهای بیولوژیک معمولا به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می شوند.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

 (1) کودها در انواع ………….. و …………….. وجود دارند

 (۲)نوعی سرخس می تواند  ……………….  را که ماده ای سمی برای گیاه است، در خود جمع کند.

 ۳). زیست شناسان برای تشخیص نیازهای تغذیه ای گیاهان، آنها را در محلولهای ……………. رشد میدهند.

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 (1) در رابطه با بهبود خاک از طریق کودها، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) در بیشتر کودها، چه عناصری وجود دارد؟

۱)  …………       2)  …………….   3)   ……………

ب)  در جدول زیر نام انواع کودها آورده شده است. با توجه به آن، به سؤالات مطرح شده پاسخ مناسب دهید.

«کود شیمیایی – کود بیولوژیک – کود آلی »

کدام یک از انواع کودها، شامل بقایای در حال تجزیۀ جانداران است؟…………..
مصرف بیش از حد کدام یک، آسیبهای زیادی به خاک و محیط زیست وارد می کند؟…………..
کدام یک شامل باکتری هایی است که برای خاک مفید هستند؟…………..
از معایب کدام یک احتمال آلودگی آن به عوامل بیماری زا است؟…………..
کدام یک شباهت بیشتری به نیازهای جانداران دارد؟…………..
کدام یک شامل عناصر معدنی است که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرد؟…………..
کدام یک با شسته شدن توسط بارشها، مواد موجود در آن به آبها وارد می شود؟…………..
استفاده از کدام یک از این کودها بسیار ساده تر و کم هزینه تر از سایرین است؟…………..

(۲) علت هر یک از موارد زیر را مختصر توضیح دهید.

االف)استفاده بیش از حد کودهای آلی آسیب کمتری به گیاهان میزند.

ب) «رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی به هنگام ورود مواد موجود در کودهای شیمیایی به آب ها، می تواند باعث مرگ جانوران آبزی شود.»

(۳) در جدول زیر، در سمت راست برخی از ویژگی های انواع کودها آورده شده است. هر کدام را به شمارۀ مناسب سمت چپ وصل کنید.

الف) می توانند به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند 
ب) فعالیت و تکثیر باکتری های موجود در این کودها، بعضی مواد معدنی خاک را افزایش میدهد. 
۳) این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند. 
۱- کودهای آلی
۲- کودهای زیستی
۳- کودهای شیمیایی

(۴) در رابطه با محلول های مغذی به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) این محلول ها دارای چه موادی هستند؟

ب) گیاهان را از محل کدام اندام در این محلولها قرار می دهند؟

GENEPOGROUP

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.