ورود
مطالعه و آموزش
  • سبد خریدتان خالی است.

آموزش فصل ۸ زیست شناسی ۱۱ جلسه۳ گفتار ۳ از یاخته تخم تا گیاه(۱۳۰-۱۳۶)

گفتار ۳ از یاخته تخم تا گیاه

در گیاهان بعد از لقاح گامت ها تخم درون دانه تشکیل می دهند . داخل آن مقداری اندوختۀ غذایی است تا گیاهک (رویان) در هنگام رویش اولیه از آن استفاده کند.البته دانه ها پوسته هم برای حفاظت رویان (گیاهک) دارند. دانه برای پراکندگی گیاهان لازم است. بعضی از آنها درون میوه قرار می گیرند تا بوسیلۀ جانوران پراکنده بشوند و بعضی هم آنقدر سبک هستند که باد آنها را پراکنده می کند. در این جلسه با نحوه تقسیم تخم و تشکیل دانه میوه آشنا می شوید.

.آموزش زیست شناسی ۱۱هم.


فیلم تدریس گفتار ۱ این فصل را می توانید در زیر مشاهده کنید.

از سایت آلاء تی وی

4 Responses to آموزش فصل ۸ زیست شناسی ۱۱ جلسه۳ گفتار ۳ از یاخته تخم تا گیاه(۱۳۰-۱۳۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.