یازدهم

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۲ جلسه ۱ تنظیم عصبی

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید. تحریک یاخته های عصبی باعث ایجاد جریان الکتریکی قابل اندازه گیری در آنها میشود. پیام عصبی فقط، از محل پایانه آکسون یک یاخته عصبی به یاخته عصبی دیگر منتقل می شود.. یاخته های دارای فعالیت عصبی در بافت عصبی مسئول ساخت غلاف میلین هستند. یاخته های عصبی حرکتی، […]

جزئیات
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۲ جلسه۲ یاخته های عصبی پیام عصبی را منتقل می کنند.

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید. برای انتقال پیام از یاختۀ پس سیناپسی،ماده ای به نام ناقل عصبی در فضای سیناپسی آزاد می شود. ناقل عصبی در یاخته های عصبی ساخته شده و درون کیسه های کوچکی در طول آکسون هدایت می شوند. وقتی پیام عصبی به پایانۀ آکسون می رسد، […]

جزئیات
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۲ جلسه ۳ دستگاه عصبی محیطی

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید را ترک مواد اعتیاد آور ممکن است دائمی باشد به همین علت اعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانند. کمتر آزادشدن دوپامین در اعتیاد باعث ایجاد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی می شود. مشکلات کبدی، سکته قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف کوتاه مدت الکل است. […]

جزئیات
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی۲ جلسه۲ شنوایی و تعادل

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. (۱) موادی که غده های درون مجرای گوش ترشح می کنند و موهای ضخیم آن، نقش حفاظتی دارند. (۲) لرزش دریچه بیضی، مایع درون مجاری نیم دایره ای گوش را به لرزش در می آورد. (۳) در بخش حلزونی، یاخته های مژکداری قرار دارند که در […]

جزئیات
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۲ زیست شناسی۲ جلسه ۱ حواس

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید . در جملات غلط، عبارت های نادرست را پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید، سپس عبارت درست را بنویسید. (فعل جمله ها را تغییر ندهید) (۱) وقتی گیرنده های حسی مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، ممکن است اصلا پیامی ارسال نکنند. (۲) گیرنده […]

جزئیات
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی۲ جلسه۱ استخوان ها و اسکلت

.صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. (۱) استخوان های بدن به طور پیوسته دچار شکستگی های میکروسکوپی می شوند که نتیجه حرکات معمول بدن است. (۲) اسکلت جانبی نسبت به اسکلت محوری، کم تر در حرکت بدن نقش دارد. (۳) یاخته های استخوانی تا اواخر عمر، مادۂ زمینه ای ترشح می کنند […]

جزئیات
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۳ زیست شناسی۲ جلسه۲ ماهیچه ها و حرکت

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. ۱. هر یاخته ماهیچه ای از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد می شود. ۲. انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهت خاص بکشد. ۳ . بعضی از ماهیچه های اسکلتی به صورت غیرارادی منقبض می شوند. ۴.  زرد پیها […]

جزئیات
شهریور
۲۶

نمونه سوالات فصل۴ زیست شناسی۲ جلسه۱ تنظیم شیمیایی

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. در جملات غلط، عبارت های نادرست را پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید، سپس عبارت درست را بنویسید. (فعل جمله ها را تغییر ندهید.) (۱) ناقل عصبی به عنوان پیک کوتاه برد از یاخته پیش سیناپسی ترشح و بر یاخته پس سیناپسی اثر می کند. […]

جزئیات